Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
06 Tháng Giêng 20198:14 CH(Xem: 5273)
Kính gởi quý Phật tử một vài hình ảnh của khóa lễ Cầu An và Cầu Siêu tại chùa Phật Ân dưới sự hướng dẫn của thầy Tri Sự Thích Hạnh Kiên và chư tăng bổn tự
31 Tháng Năm 20164:25 SA(Xem: 5682)
10 giờ 30 sáng mỗi Chủ-nhật. Phật-Tử có thể xin cầu-an hoặc cầu-siêu cho thân nhân trong các khóa lễ hàng tuần. Quý Phật Tử muốn dâng sớ cầu an hoặc cầu siêu xin đến trước để điền sớ. Các sớ đưa lên chánh điện sau 10 giờ 30 sẽ làm lễ trong tuần sau. . . .