Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
18 Tháng Hai 201710:47 CH(Xem: 15186)
Cuộc đời của đức Phật Thích Ca - một bậc thầy của chư thiên và loài người, không chỉ được nói đến trong kinh điển còn được các hậu thế sau này thể hiện dưới nhiều hình thức
13 Tháng Sáu 20163:00 CH(Xem: 17582)
13 Tháng Sáu 20162:52 CH(Xem: 12083)
20 Tháng Năm 20162:16 CH(Xem: 5277)
20 Tháng Năm 20162:15 CH(Xem: 3656)
20 Tháng Năm 20162:13 CH(Xem: 3695)
20 Tháng Năm 20162:12 CH(Xem: 4912)
20 Tháng Năm 20162:11 CH(Xem: 3197)
20 Tháng Năm 20162:08 CH(Xem: 16226)
20 Tháng Năm 20161:59 CH(Xem: 3359)
20 Tháng Năm 20161:57 CH(Xem: 3198)
20 Tháng Năm 20161:38 CH(Xem: 26487)