Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm
07 Tháng Mười 201710:28 CH(Xem: 996)
Please contact BanThienChuaPhatAn@gmail.com with any questions.
16 Tháng Ba 20183:26 CH(Xem: 796)
Lịch Thực Tập Khóa Thiền Minh Sát Mùa Xuân 2018. Trình Pháp chia ra 2 thời mỗi ngày (trong giờ đi kinh hành 9-10 giờ sáng và 2-3 giờ chiều) - 15 phút cho mỗi thiền sinh. Dù việc đăng ký trình pháp ở dạng "First Come, First Serve", các thiền sinh đã trình pháp rồi nên nhường chổ đăng ký cho các thiền sinh khác. Ban Tổ Chức sẽ theo dõi để điều chỉnh chương trình cho hợp lý. Chương trình sinh hoạt/thực tập có thể thay đổi.
13 Tháng Tư 20199:45 CH(Xem: 297)
Do những điều kiện không thỏa, ban tổ chức xin thông báo việc hoãn khóa thiền mùa Xuân 2019. Hy vọng quý bà con có được nhiều thuận duyên hơn để cùng chung thực tập vào những khóa thiền trong tương lai. Mọi thắc mắc, xin liên lạc với BanThienChuaPhatAn@gmail.com.
24 Tháng Chín 20189:06 CH(Xem: 643)
Bảy ích lợi có được từ việc thực hành Thiền Minh Sát Tứ Niệm Xứ (SatipatthanaVipassana) như đã nêu trong Kinh Đại Niệm Xứ như: thanh lọc tâm, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, vượt qua khổ đau về thân, vượt qua khổ đau về tâm, chứng ngộ Thánh Đạo và Quả, và chứng ngộ Niết Bàn.
01 Tháng Bảy 20186:35 CH(Xem: 639)
Bản pdf và 3 bản mp3 cho 3 ngày 1, 2 và 3
01 Tháng Bảy 20186:30 CH(Xem: 329)
Nghi Thức Thọ Tam Quy và Bát Quan Trai Giới -&- Nghi Thức Thọ Tam Quy và Ngũ Giới