Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm
16 Tháng Ba 20185:40 CH(Xem: 1107)
Thiền Minh Sát, hay còn gọi là Vipassana hay Insight, là một phương pháp quán sát các hiện tượng vật chất và tâm đang xảy ra trong giây phút hiện tại trên bốn trú xứ (thân, cảm thọ, tâm và pháp), để thấy cái “thật” như chúng đang là. Con đường thanh lọc tâm duy nhất nầy đặc biệt ở chổ rất đơn giản và hữu hiệu. Phương pháp này do Đức Phật Thích Ca, với lòng từ bi bao la, đã dạy lại cho chúng ta luyện tập để phát sinh trí tuệ, hiểu được sự khổ ở đời, hiểu được nguyên nhân của khổ, sự đoạn diệt của khổ và con đường đi đến tận diệt khổ.
16 Tháng Ba 20183:26 CH(Xem: 366)
Lịch Thực Tập Khóa Thiền Minh Sát Mùa Xuân 2018. Trình Pháp chia ra 2 thời mỗi ngày (trong giờ đi kinh hành 9-10 giờ sáng và 2-3 giờ chiều) - 15 phút cho mỗi thiền sinh. Dù việc đăng ký trình pháp ở dạng "First Come, First Serve", các thiền sinh đã trình pháp rồi nên nhường chổ đăng ký cho các thiền sinh khác. Ban Tổ Chức sẽ theo dõi để điều chỉnh chương trình cho hợp lý. Chương trình sinh hoạt/thực tập có thể thay đổi.
07 Tháng Mười 201710:28 CH(Xem: 233)
Please contact BanThienChuaPhatAn@gmail.com with any questions.
25 Tháng Ba 20189:24 SA(Xem: 74)
Hãy chấp nhận các kinh nghiệm của bạn, ngay cả các kinh nghiệm bạn ghét. Đừng lên án chính mình về các bất toàn và thất bại, bạn hãy học để thấy rằng tất cả các hiện tượng trong tâm là những gì có thể hiểu và để nó tự nhiên một cách toàn hảo. Hãy thực tập sự chấp nhận không phân biệt vào mọi thời, và với lòng tôn kính mọi thứ mà bạn kinh nghiệm.
30 Tháng Tư 20179:40 CH(Xem: 213)
Gởi tặng các vị trong Ban Ẩm Thực chùa Phật Ân. Chúc các vị luôn cúng dường đến Tam Bảo bằng sự hành đạo của chính mình để hộ độ tuyệt vời như mẹ Mātikagama. ... "Hóa ra là do vật thực không thích hợp mà sinh ra!” Kết luận như vậy xong, hôm sau, bà mẹ sắm sanh, nấu nướng nhiều thức ăn khác nhau, đầy đủ chất béo các loại, chất ngọt các loại, chất bùi, chất đắng, chất cay, chất xơ các loại... rồi thỉnh chư Tăng độ thực ở căn nhà độ thực ở căn nhà hội. Quả thật, nhờ vật thực thích hợp, tối hôm ấy, bà mẹ thấy chư Tăng hành thiền tốt hơn, có vị đã an trú tâm, có vị đã đi vào cận hành định, có vị quán danh sắc, ngũ uẩn rất có hiệu quả.
25 Tháng Ba 20179:13 CH(Xem: 212)
Bài kinh về dâng cúng vật thực - thường dùng khi dâng thực phẩm (ngọ) đến chư Tăng - đọc trước khi dâng.
25 Tháng Ba 20177:49 CH(Xem: 1297)
Nghi thức tự thọ Tam Quy và Ngũ Giới và các bài kinh tụng vào các buổi sáng thứ Bảy
21 Tháng Chín 20169:57 CH(Xem: 393)
Cách trình pháp thật đơn giản. Chỉ cần mười phút là đủ cho thiền sinh trình bày kinh nghiệm của mình. Trong khi trình pháp cần chú ý những điểm chính sau đây: phải ngắn gọn, chính xác và rõ ràng.
04 Tháng Tám 20168:18 CH(Xem: 597)
Đây là một tập sách rất hữu ích cho việc hành thiền Minh Sát Tuệ. Các thiền sinh mới nên đọc và hiểu phần "Giới Luật Căn Bản và Hướng Dẫn Cách Hành Thiền"