Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm
16 Tháng Ba 20183:26 CH(Xem: 570)
Lịch Thực Tập Khóa Thiền Minh Sát Mùa Xuân 2018. Trình Pháp chia ra 2 thời mỗi ngày (trong giờ đi kinh hành 9-10 giờ sáng và 2-3 giờ chiều) - 15 phút cho mỗi thiền sinh. Dù việc đăng ký trình pháp ở dạng "First Come, First Serve", các thiền sinh đã trình pháp rồi nên nhường chổ đăng ký cho các thiền sinh khác. Ban Tổ Chức sẽ theo dõi để điều chỉnh chương trình cho hợp lý. Chương trình sinh hoạt/thực tập có thể thay đổi.
07 Tháng Mười 201710:28 CH(Xem: 549)
Please contact BanThienChuaPhatAn@gmail.com with any questions.
01 Tháng Bảy 20186:35 CH(Xem: 222)
Bản pdf và 3 bản mp3 cho 3 ngày 1, 2 và 3
01 Tháng Bảy 20186:30 CH(Xem: 134)
Nghi Thức Thọ Tam Quy và Bát Quan Trai Giới -&- Nghi Thức Thọ Tam Quy và Ngũ Giới