Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm
25 Tháng Ba 20189:24 SA(Xem: 635)
Hãy chấp nhận các kinh nghiệm của bạn, ngay cả các kinh nghiệm bạn ghét. Đừng lên án chính mình về các bất toàn và thất bại, bạn hãy học để thấy rằng tất cả các hiện tượng trong tâm là những gì có thể hiểu và để nó tự nhiên một cách toàn hảo. Hãy thực tập sự chấp nhận không phân biệt vào mọi thời, và với lòng tôn kính mọi thứ mà bạn kinh nghiệm.
17 Tháng Ba 201810:53 CH(Xem: 411)
16 Tháng Ba 20185:40 CH(Xem: 1756)
Thiền Minh Sát, hay còn gọi là Vipassana hay Insight, là một phương pháp quán sát các hiện tượng vật chất và tâm đang xảy ra trong giây phút hiện tại trên bốn trú xứ (thân, cảm thọ, tâm và pháp), để thấy cái “thật” như chúng đang là. Con đường thanh lọc tâm duy nhất nầy đặc biệt ở chổ rất đơn giản và hữu hiệu. Phương pháp này do Đức Phật Thích Ca, với lòng từ bi bao la, đã dạy lại cho chúng ta luyện tập để phát sinh trí tuệ, hiểu được sự khổ ở đời, hiểu được nguyên nhân của khổ, sự đoạn diệt của khổ và con đường đi đến tận diệt khổ.
25 Tháng Chín 201710:03 CH(Xem: 982)
Khóa tu thiền Vipassana hằng năm vào mùa Thu do Thiền sư Khánh Hỷ hướng dẫn từ thứ Hai ngày 23 tháng 10, đến thứ Bảy ngày 28 tháng 10, năm 2017
11 Tháng Tư 20177:18 CH(Xem: 417)
Extracted from the "In This Very Life" of the Sayadaw U Pandita are three crucially important topics for practitioners, especially for new ones, the basic precepts, the meditation instructions and the Dhamma interview.
02 Tháng Tư 20175:26 CH(Xem: 526)
Đây là tuyển tập những bài kinh sử dụng trong khóa thiền mùa Thu 2017. Tuyển tập nầy dựa trên tập kinh nhật tụng đang sử dụng trong những khóa thiền Ngài Kim Triệu hướng dẫn cho Phật tử người Việt. Đầu trang có link chứa bài ở dạng pdf.
25 Tháng Ba 20179:13 CH(Xem: 465)
Bài kinh về dâng cúng vật thực - thường dùng khi dâng thực phẩm (ngọ) đến chư Tăng - đọc trước khi dâng.