Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
04 Tháng Ba 20178:50 CH(Xem: 8579)
KINH HẠNH NGUYỆN PHỔ HIỀN (trích từ Kinh Hoa Nghiêm) Tam tạng pháp sư Bát Nhã, người nước Kế-tân, dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào đời Đường
01 Tháng Tám 20163:11 CH(Xem: 8359)
Theo lời dạy của Đức Thế Tôn, người Phật tử muốn làm tròn hiếu đạo phải có trách nhiệm giúp cha mẹ thoát khổ được vui; tạo điều kiện cho cha mẹ có được niềm an vui lâu dài từ việc rủ bõ tham-sân-si khi quay về nương tựa tam bảo.
14 Tháng Bảy 201611:16 CH(Xem: 8064)
Nếu chúng ta đứng quá gần một tấm kính, ta sẽ không thể thấy gì. Mà xa quá thì cũng thế. Chúng ta cần đứng một khoảng cách vừa phải thì mới có thể nhìn thấy rõ.
14 Tháng Bảy 201610:58 CH(Xem: 9436)
Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng Kosala, cùng với đại chúng Tỷ-kheo, đi đến Kesaputta, thị trấn của các người Kàlàmà
18 Tháng Sáu 20169:39 CH(Xem: 12066)
Đây là con đường duy nhất để thanh lọc (tâm) chúng sanh, chấm dứt lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, diệt khổ thân và khổ tâm, đạt Thánh Đạo và chứng ngộ Niết Bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ (bốn cách quán sát).
17 Tháng Năm 20169:22 CH(Xem: 5334)
Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: Một thời Đức Phật cư ngụ tại nước Tì-xá-li, đến giờ Ngài vào thành khất thực. Lúc bấy giờ, trong thành Tì-xá-li có một người dòng dõi Lê-xa, tên Tì-la-tiễn-na (Trung Quốc dịch là Dũng Quân). Giống như chư thiên và các tiên nữ cùng nhau vui chơi, vương tử và các thể nữ cũng vui đùa với nhau trên lầu gác, chìm đắm sắc dục như vậy.
17 Tháng Năm 20169:04 CH(Xem: 4000)
Tôi nghe như vầy, một hôm nọ Đức Thế Tôn và đại chúng Tỳ-kheo du hành đến thị trấn Kê-sa-pu-ta của sắc dân Ka-la-ma thuộc nước Kô-sa-la. Hôm ấy dân chúng cung kính quây quần bên Đức Phật. Có người thành kính vấn an sức khỏe. Có người cung kính đảnh lễ. Có người lễ phép khoanh tay. Và có người lặng lẽ chăm chú ngắm nhìn tôn nhan của Đức Phật và đại chúng Tỳ-kheo. Rồi vài người trong số họ bắt đầu thưa chuyện:
17 Tháng Năm 20168:53 CH(Xem: 3831)
Vâng, thời xưa, thời của chánh-pháp, huy-hoàng còn bao giờ trở lại với nhân-gian chất chứa đau thương. Có trở lại chăng cũng chỉ là những viễn ảnh mờ xa hiện lại ở trí óc mỗi người trong hiện cảnh.
17 Tháng Năm 20167:44 SA(Xem: 3600)
"Tất cả chúng sinh khi gặp Như Lai và thân cận cúng dường, họ sẽ được vô lượng vô biên phúc báo. Tuy nhiên, ta vẫn không biết sau khi Như Lai vào Cứu Cánh Tịch Diệt, chúng sinh phải cúng dường như thế nào và tu công đức ra sao để khiến căn lành của họ nhanh có thể đạt tới Đạo vô thượng?"
17 Tháng Năm 20167:31 SA(Xem: 3577)
Kinh Bát đại nhân giác này, nguyên bản dịch chữ Hán của Tổ An Thế Cao là kinh nhật tụng của mọi Phật tử. Lâu nay đã có vài vị phiên dịch ra Việt ngữ nhưng toàn văn xuôi, nay Thượng tọa Thích Trí Thủ lược dịch ra văn vần
17 Tháng Năm 20167:27 SA(Xem: 4575)
Bộ kinh Bách Dụ gồm 98 bài thí dụ của Phật nói do Ngài Pháp Sư Tăng Gia Tư Na sao lục trong kinh tạng. Hai thí dụ rốt sau: "Thuốc hay hòa trong đường phèn", "Dùng là gói thuốc A Dà Đà" là của Pháp Sư tự soạn, để tổng dụ cho diệu lý đủ trong những thí dụ trên.
28 Tháng Hai 201710:53 SA(Xem: 5000)
BÀI KINH VỀ NGỌN LỬA hay bài kinh về Phi-bạo-lực Aggi - Sutta (Tăng Nhất bộ kinh,/Anguttara Nikaya: AN - IV, 41-46, PTS)
28 Tháng Hai 201710:45 SA(Xem: 4438)
BÀI KINH DÀI VỀ TÁNH KHÔNG Kinh Mahasunnata-sutta-sutta (dựa theo các bản tiếng Pháp của Môhan Wijayaratna và tiếng Anh của Thanissaro Bikkhu) Bản dịch Việt: Hoang Phong
28 Tháng Hai 201710:38 SA(Xem: 6251)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã lôi kéo con người vào vòng sanh-tử khổ-đau của Luân-hồi.
11 Tháng Giêng 20173:49 CH(Xem: 4733)
Ngày xa xưa, cách đây vô số kiếp, có Bồ-tát là quốc vương. Cha mẹ Ngài mất sớm, Ngài bèn nhường ngôi cho em mình, bỏ nước đi cầu đạo, từ xa Ngài thấy một vị Bà la môn họ Cù đàm
11 Tháng Giêng 20173:43 CH(Xem: 6055)
Chư Kinh Chú Mật Giáo Hòa Thượng Thích Huyền Tôn dịch Chùa Bảo Vương 60 Mc Pherson St # 1 Vic 3040, Australia, ấn hành 2000 quyển PL: 2538 ; VL: 4873 ; TL : 1994 ; AL : Giáp Tuất
11 Tháng Giêng 20173:23 CH(Xem: 4819)
Kinh Hoa Thủ (hay Nhiếp Chư Thiện Căn) Đại Tạng Kinh Đại Chánh Tân Tu quyển 16, số 657 Đời Hậu Tần, nước Quy Tư Pháp Sư Cưu Ma La Thập Phụng chiếu dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán Tỳ Kheo Thích Bảo Lạc dịch ra chữ Việt Pháp Bảo ấn hành 1990
11 Tháng Giêng 20173:05 CH(Xem: 4632)
Kinh Pháp Cú vốn thuộc về loại kinh “Vô vấn tự thuyết”, như kinh Di Đà.v.v... trong 12 phần giáo của Đức Phật. Kinh Pháp Cú là một quyển kinh được dịch thành nhiều thứ tiếng nhất, in nhiều lần nhất, cũng như nhiều người dịch nhất.
11 Tháng Giêng 20173:03 CH(Xem: 3739)
Hán dịch: Tống, Sa môn Huệ Giản Việt dịch: Thích nữ Thuần Hạnh. Chứng nghĩa: Tỳkheo Thích Đỗng Minh, Tỳkheo Thích Tâm Hạnh. --- o0o ---
11 Tháng Giêng 20172:36 CH(Xem: 5918)
KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH (Kinh Vạn Phật) Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Dịch Ra Hoa Văn Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn