Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
29 Tháng Năm 20161:55 SA(Xem: 5842)
Đức Phật hoá hiện thành những Phật bản tôn mang Pháp tướng uy mãnh tượng trưng cho năng lực vô ngại của tâm đại từ đại bi. Những chư vị Phật bản tôn đó nhảy múa theo hàng nghìn giai điệu oai nghiêm khác nhau, diễn tả vô số những hoạt động lợi tha của Đức Phật.
16 Tháng Ba 20172:00 CH(Xem: 5615)
Chùa Mụa, hiện trạng chùa còn tốt, hiện tại còn 4 tấm bia nói về việc dòng họ bà Trần Thị Ngọc Am cùng các tín chủ ở địa phương cúng tiến ruộng vào việc dựng chùa, ngoài ra còn có một số hoành phi câu đối.
16 Tháng Ba 20171:48 CH(Xem: 7087)
Triều Tây sơn vốn dĩ rất ngắn ngủi, tư liệu để lại ít, lại bị huỷ hoại bởi chính sách thù địch của nhà Nguyễn. Do đó tư liệu bị mất mát, thất lạc nhiều.
16 Tháng Ba 20171:44 CH(Xem: 6376)
BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA VĂN BIA VIỆT NAM ĐỐI VỚI VIỆC NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI NƯỚC TA THỜI PHONG KIẾN TRỊNH KHẮC MẠNH