10 Tháng Sáu 20249:01 SA(Xem: 177)
18 Tháng Giêng 202012:40 SA(Xem: 5891)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa quí Phật tử, Vì thời tiết xấu nên khóa tu Bát Quan Trai tuần này (Thứ Bảy, ngày 18/01/2020) đã được hủy. Kính thông báo đến quí Phật tử lữu tri cho .
22 Tháng Mười Hai 20189:35 CH(Xem: 5059)
Kính gởi quý Phật tử vài hình ảnh khóa tu Bát Quan Trai tại chùa Phật Ân dưới sự chứng minh của Hoà Thượng Lãnh Đạo Tinh Thần Thích Nguyên Siêu
28 Tháng Năm 20164:48 SA(Xem: 4650)
Khóa tu Bát Quan Trai được tổ chức vào ngày Thứ Bảy thứ ba mỗi tháng. Khóa tu bắt đầu từ 8 giờ sáng thứ Bảy đến 8 giờ sáng Chủ Nhật. Quý Phật tử ghi tên ngay khi đến để Ban Hành Đường kịp thời chuẩn bị cho buổi quá đường.
17 Tháng Năm 201611:54 CH(Xem: 5403)
Bát Quan Trai Thập Giảng - Tác Giả: Pháp Sư Diễn Bồi - Việt Dịch: HT Thích Thiện Huệ