Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
28 Tháng Năm 20164:48 SA(Xem: 1733)
Khóa tu Bát Quan Trai được tổ chức vào ngày Thứ Bảy thứ ba mỗi tháng. Khóa tu bắt đầu từ 8 giờ sáng thứ Bảy đến 8 giờ sáng Chủ Nhật. Để khuyến tu đối với các Phật tử không thể về chùa Tối Thứ Sáu và ngủ đêm lại chùa, Chư Tăng bổn tự chấp thuận cho các Phật tử về Chùa trước 8:30 sáng Thứ Bẩy và phải ghi tên ngay khi đến để Ban Hành Đường kịp thời chuẩn bị cho buổi quá đường.
17 Tháng Năm 201611:54 CH(Xem: 1415)
Bát Quan Trai Thập Giảng - Tác Giả: Pháp Sư Diễn Bồi - Việt Dịch: HT Thích Thiện Huệ