Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
08 Tháng Năm 20229:33 CH(Xem: 111)
Trân trọng kính mời quý Phật tử tham dự Trì Tụng KINH PHÁP HOA tại Chùa Phật Ân lúc 7 giờ tối thứ sáu mỗi tuần.
05 Tháng Ba 20226:39 CH(Xem: 447)
Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 8 Ngày 23 - 25/ 09/2022
21 Tháng Tám 202112:43 CH(Xem: 1335)
Chùa Phật Ân kính mời quý Phật tử & Đồng hương tới chùa dự Đại Lễ Vu Lan Đại Trai Đàn Cầu Siêu Bạt Độ Chẩn Tế từ Thứ năm 8-26 tới Chủ nhật 8-29-2021.
10 Tháng Mười Hai 20194:56 CH(Xem: 4057)
03 Tháng Mười Một 20198:27 SA(Xem: 4218)
24 Tháng Tư 20191:31 CH(Xem: 2894)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính gởi quý Đồng hương Phật tử, Chùa Phật Ân không tham dự ngày Lễ Phật Đản chung Minnesota. Kính thông báo để quý Phật tử biết. Ban Điều Hành chùa Phật Ân.
21 Tháng Tư 20198:53 CH(Xem: 3778)
Hình ảnh Đại Hội Thường Niên lần thứ 44 tại Chùa Phật Ân ngày 14 tháng 4, 2019