Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
10 Tháng Sáu 20249:01 SA(Xem: 69)
04 Tháng Sáu 20248:01 SA(Xem: 112)
27 Tháng Năm 202410:32 SA(Xem: 156)
Chương trình Đại Lễ Tắm Phật
26 Tháng Năm 202411:01 SA(Xem: 166)
Chương trình Đại Lễ Phật Đản
21 Tháng Năm 20248:01 SA(Xem: 177)
06 Tháng Năm 20249:01 SA(Xem: 248)
06 Tháng Năm 20249:01 SA(Xem: 257)
22 Tháng Tư 20249:01 SA(Xem: 356)
20 Tháng Tư 20249:43 CH(Xem: 386)
02 Tháng Tư 20244:30 CH(Xem: 454)
02 Tháng Tư 20243:59 CH(Xem: 469)
30 Tháng Ba 20248:33 CH(Xem: 477)
Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. Kính thưa Quý Đạo-Hữu, Chiếu Điều III, các Khoản 4 và 6 của bản Nội-Quy Hội Phật-Giáo Việt-Nam tại Minnesota, trân trọng kính mời Quý Đạo-Hữu về Chùa tham dự Đại Hội Thường Niên của Hội vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ-Nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024. Theo Điều IV Khoản 12, và Điều V Khoản 15, về nhiệm kỳ của Hội-Đồng Hộ-Trì Tam-Bảo (HĐHTTB) và Ban Trị-Sự, Đại Hội năm nay sẽ bầu lại hai (2) trong sáu (6) Ủy Viên Hội Đồng Hộ Trì Tam Bảo cũng như bầu lại toàn phần Ban Trị Sự. Vì tính cách quan trọng của Đại-Hội cũng như đây là thời gian để chúng ta duyệt lại tình trạng tài chánh của Hội và đặt định đường hướng sinh hoạt của Hội trong tương lai, xin Quý Đạo-Hữu cố gắng thu xếp thì giờ về tham dự Đại-Hội. Nguyện cầu Tam Bảo gia-hộ cho Quý Đạo-Hữu và gia-quyến thân tâm thường lạc, vạn sự cát-tường, Phật sự viên thành.
17 Tháng Hai 20249:43 CH(Xem: 744)
10 Tháng Hai 202411:34 SA(Xem: 605)
Lễ Đón Giao Thừa Mừng Năm Mới tại Chùa Phật Ân
07 Tháng Hai 202411:34 SA(Xem: 874)
Tất Niên Tại Chùa Phật Ân - ngày 04/02/2024