Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Teacher NamesPhoneEmailClass
Anh Dũng (Ng) 952-881-3541 namdungvn@yahoo.com  
Anh Luân 651-324-0617 louie123ng@yahoo.com  
Anh Lượng 763-222-9858 phanluong99@gmail.com  
Anh Tuấn (Đào) 651-336-1706 thuanng3@gmail.com  
Chị Ngọc Chi   chi@topvu.com  
Chị Quyên 651-905-1097 quyenngoc62@gmail.com  
Cô Bảo Châu 612-812-5486 chau.iverson@outlook.com  
Cô Đài 651-366-9340 dianenguyen249@yahoo.com  
Cô Hoa 612-803-1793 hoatranmn55103@yahoo.com 5
Cô Hòa 612-203-6752 khiem300@yahoo.com 2A
Cô Hương (Phạm) 651-271-8239 hphan@fairview.org  
Cô Kim 763-310-7894 chuanoanh@yahoo.com  
Cô Kim (Lê) 612-423-4449    
Cô Lan (Frazer) 651-315-9053 lanfrazer8@gmail.com  
Cô Mai 952-820-5017 maipham0519@yahoo.com  
Cô Muội 612-203-5750    
Cô Mỹ-Chi 651-354-5806 henrythiendanh@yahoo.com 3A
Cô Mỹ-Hà 651-242-0151 myhangnguyen14@gmail.com  
Cô Mỹ-Lệ 763-639-1256 ngomyle@hotmail.com 1B
Cô Mỹ-Linh 612-323-1818   DB
Cô Nhiên 651-815-2558 bunpoule@gmail.com  
Cô Thanh 651-434-2514 nhuong29@gmail.com 4A
Cô Thảo 651-703-1244 phan_thao1988@yahoo.com  
Cô Thảo Michell 952-215-6905 michelle.ttnguyen@gmail.com 3B
Cô Tina 507-382-9003 ttina.le@gmail.com  
Cô Trang 612-501-0966 minhtrangpham88@yahoo.com  
Cô Tuyết Phi 612-719-7442 michelleto21@gmail.com 2B
Cô Vy 612-644-7624 ntdvy@yahoo.com 4B
TA Jack 612-743-7311    
TA Julia 651-586-8176    
TA Nam 682-554-5629 nam.tranle1991@gmail.com 4A
TA Nhật Tú   phammanda@yahoo.com  
Thầy Brian      
Thầy Đoan 651-216-3807 doantrinh@gmail.com 1A
Thầy Hiếu 612-384-8408 ankhe@hotmail.com  
Thầy Nguyên 952-393-6718 nguyen@engagedpresent.com  
Thầy Thái Anh 651-702-9207 hoanganh543@gmail.com 6
Thầy Thông 651-352-8425 ndthong98@gmail.com  
Thầy Tùng 507-351-8878 timpham2003@gmail.com  
Thầy Vũ 612-805-0792 nguy0829@gmail.com