Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
01 Tháng Sáu 201610:05 CH(Xem: 4961)
nhận thấy lời văn giản dị, rõ rang; trong sách lại chia ra từng chương, từng bài nhỏ, khiến ai đọc qua cũng có thể hiểu, và nhớ được. Thật là một cuốn sách rất ích lợi và thích hợp như lòng tôi hằng mong ước.
01 Tháng Sáu 20169:54 CH(Xem: 5100)
Những danh từ Thiền Học căn bản rất hữu ích cho người nguyên cứu
04 Tháng Ba 20179:15 CH(Xem: 5147)
Thập Hồi Hướng Vị là một trong 50 ngôi vị tu tập của Bồ Tát. Thập Hồi Hướng Vị là chỉ từ ngôi vị thứ 31 đến ngôi vị thứ 40.
15 Tháng Hai 20179:48 CH(Xem: 5636)
Các câu hỏi và lời giải đáp được chuyển ngữ dưới đây là do Jack Kornfield ghi chép trong một buổi giảng của nhà sư Ajahn Chah
20 Tháng Chín 201611:17 CH(Xem: 7188)
THERAVĀDA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY KHO TÀNG PHÁP HỌC BODHISĪLA BHIKKHU (Tỳ Khưu GIÁC GIỚI)
03 Tháng Tám 201610:37 SA(Xem: 3805)
đối với những người, họ bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử thì sao? Kính xin Thầy hoan hỷ giải đáp điều này cho con rõ.
12 Tháng Bảy 201611:31 CH(Xem: 8414)
Abhidhamma dùng ý nghĩa ngôn ngữ chân đế để diễn tả giáo lý Đức Phật, nên không giống như Kinh Luật A Tỳ Đàm. Abhidhamma, Vi Diệu Pháp, là giáo lý cao siêu, vi diệu, thù thắng, của Đức Phật dạy. Đây là phần tinh hoa của giáo pháp mà Phật đã ban truyền.
11 Tháng Bảy 20166:43 CH(Xem: 4846)
Trong một tiền kiếp khi Đức Phật là Ngài Temiya, Ngài thực hành hạnh Xuất Gia Balamật bằng cách giả làm người ngu độn, không làm được việc gì
01 Tháng Sáu 201610:30 CH(Xem: 5152)
Giáo lý đạo Phật được xem là một nền giáo lý thực nghiệm, nhằm giải quyết những vấn đề về con người, đưa con người thoát khỏi những khổ đau trói buộc do chính con người tạo nên