Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 1061)
Kính mời Chư Tôn Đức và quí đồng hương Phật tử xem những hình ảnh xuân Mậu Tuất 2018 tại chùa Phật Ân MN.
(Xem: 1165)
Kính mời Chư tôn đức và quí đồng hương Phật tử xem những hình ảnh Tất niên tại chùa Phật Ân ngày 11- 2- 1018.
(Xem: 1129)
Kính gởi chư tôn đức và quí phật tử những hình ảnh ngày cuối khóa tu học mùa Thu tại chùa Phật Ân Minnesota - 2017
23 Tháng Mười 201610:04 SA(Xem: 480)
Thích Hạnh Tuệ
23 Tháng Mười 201610:02 SA(Xem: 497)
Thích Nguyên Siêu
23 Tháng Mười 20169:57 SA(Xem: 457)
Thích Thông Triết
03 Tháng Chín 20164:44 CH(Xem: 528)
Thích Đồng Thành
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 486)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 515)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 554)
Thích Nhất Hạnh
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 526)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 539)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 533)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 582)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 596)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 580)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 538)
Thích Thiện Thuận
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 566)
Thích Pháp Hòa
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 556)
Thích Pháp Hòa
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 635)
Thích Viên Trí
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 560)
Thích Pháp Hòa
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 588)
Thích Pháp Hòa