Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 485)
Kính gởi Chư Tôn Đức và quí Phật tử những hình ảnh An Cư Kiết Hạ tại chùa Phật Ân 2018
(Xem: 354)
Kính gởi Chư Tôn Đức và qúi đồng hương Phật Tử những hình ảnh của hội chợ hè An Lạc 2018
(Xem: 550)
Kính gởi đến Chư Tôn Đức và quí đồng hương Phật tử những hình ảnh Phật Đản - 2018 tại chùa Phật Ân Minnesota
23 Tháng Mười 201610:04 SA(Xem: 631)
Thích Hạnh Tuệ
23 Tháng Mười 201610:02 SA(Xem: 622)
Thích Nguyên Siêu
23 Tháng Mười 20169:57 SA(Xem: 593)
Thích Thông Triết
03 Tháng Chín 20164:44 CH(Xem: 681)
Thích Đồng Thành
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 610)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 669)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 694)
Thích Nhất Hạnh
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 637)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 669)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 653)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 757)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 732)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 699)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 671)
Thích Thiện Thuận
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 680)
Thích Pháp Hòa
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 686)
Thích Pháp Hòa
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 748)
Thích Viên Trí
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 683)
Thích Pháp Hòa
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 709)
Thích Pháp Hòa