Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 20)
Kính gởi chư tăng và quý đạo hữu một số hình ảnh của đêm giao thừa và những ngày Tết 2019
(Xem: 222)
Kính gởi chư tăng và quý đạo hữu một vài hình ảnh của Lê Tất Niên và Văn Nghệ cuối năm tại chùa Phật Ân ngày 3 tháng 2, 2019
(Xem: 201)
Thông Bạch Xuân Kỷ Hợi của Hội Đồng Giáo Phẩm và Thư Chúc Tết của HT THÍCH NGUYÊN SIÊU - lãnh đạo tinh thần CHÙA PHẬT ÂN
23 Tháng Mười 201610:04 SA(Xem: 826)
Thích Hạnh Tuệ
23 Tháng Mười 201610:02 SA(Xem: 805)
Thích Nguyên Siêu
23 Tháng Mười 20169:57 SA(Xem: 762)
Thích Thông Triết
03 Tháng Chín 20164:44 CH(Xem: 885)
Thích Đồng Thành
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 794)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 854)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 876)
Thích Nhất Hạnh
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 780)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 829)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 817)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 995)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 921)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 921)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 877)
Thích Thiện Thuận
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 821)
Thích Pháp Hòa
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 855)
Thích Pháp Hòa
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 923)
Thích Viên Trí
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 834)
Thích Pháp Hòa