Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
29 Tháng Năm 201610:54 CH(Xem: 4927)
Từ bi, hay karuna, phát xuất từ tuệ trí. Thí dụ, thú vật vói sự thông minh giới hạn của chúng, là vui vẻ hơn và an bình hơn chúng ta.
28 Tháng Năm 20166:27 SA(Xem: 3789)
: Phật pháp vô lượng, môn loại rất nhiều, như trên trời có mặt trời, mặt trăng, gió, mây, giống như đất có núi, biển, cỏ cây.
15 Tháng Ba 201710:50 SA(Xem: 5840)
Ý tưởng về nghiệp báo có ý nghĩa trong nhiều cách, nhưng có một số thấu hiểu sai lạc về nghiệp báo là gì. Một số người nghĩ nghiệp báo có nghĩa là số mệnh hay tiền định.
21 Tháng Hai 201712:44 SA(Xem: 4084)
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA ĐÀM LUẬN VỚI RAIMUNDO Tác giả: Raimundo Bultrini, - Anh dịch: Alison Duguid Chuyển ngữ: Tuệ Uyển
21 Tháng Hai 201712:35 SA(Xem: 3907)
Tôi tin có tái sinh, nhưng phải mất một thời gian lâu tôi mới đi đến kết luận này. Sự tin tưởng về tái sinh không đến ngay lập tức.
20 Tháng Hai 201711:30 CH(Xem: 4192)
Ma hay Mâra là một biểu tượng trong Phật giáo và cả trong Ấn Độ giáo, dùng để chỉ một vị trời hay vị thần linh đứng vào hàng đầu
20 Tháng Hai 201711:25 CH(Xem: 6054)
Con nghe nói hộ niệm vãng sinh, nhất là cho người hấp hối sắp chết, nhưng con không hiểu phải hộ niệm như thế nào mới đúng cách?
15 Tháng Hai 201710:35 CH(Xem: 4220)
Phật pháp tại thế gian, Phật pháp bất ly sinh hoạt, với chùm Hỏi đáp Phật pháp Chủ đề " Ứng dụng tu tập" sẽ giúp Phật tử giải đáp những thắc mắc phát sinh trong quá trình tu tập thực tiễn.
15 Tháng Hai 201710:24 CH(Xem: 4496)
Đó là những câu hỏi xoay quanh các vấn đề xấy cất nhà cửa, làm mồ mả, cúng bái, cầu an, cầu siêu thế nào cho đúng và được lợi ích.
15 Tháng Hai 201710:20 CH(Xem: 3835)
NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT QUAN TRỌNG VỚI TÔN GIÁO KHÁC Tuệ Uyển chuyển ngữ
15 Tháng Hai 201710:15 CH(Xem: 4117)
PHẬT HỌC VẤN ĐÁP DUY THỨC HỌC PHẦN THỨ 8 Lý Bỉnh Nam giải đáp | Thích Đức Trí chuyển ngữ (Từ Hán ngữ hiện đại sang Việt ngữ)
15 Tháng Hai 201710:08 CH(Xem: 6327)
Tịnh độ là pháp môn thuộc Phật giáo Đại thừa. Đã gọi là pháp môn thì thuộc phương tiện; Phật pháp có bao nhiêu pháp môn thì có bấy nhiêu phương tiện.
15 Tháng Hai 201710:02 CH(Xem: 4596)
Quyển sách này được sưu tập và viết từ ý nghĩ về những câu hỏi mà nhiều người và Phật tử khắp nơi thường hay hỏi.
26 Tháng Tám 201611:23 CH(Xem: 5093)
Nền tảng của những sự thực tập Phật Pháp chính yếu không nên thay đổi. Thí dụ căn bản của Bồ Đề Tâm (tâm đại bi) [thái độ vị tha của việc cố gắng vì Phật Quả như một phương tiện để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh
14 Tháng Tám 201610:06 CH(Xem: 3856)
Đối với nhiều người, Phật Giáo không phải chỉ là một tôn giáo mà còn có thể xem như là một triết học, hay đúng hơn là "một lối sống". Gọi Phật Giáo là một triết học
03 Tháng Tám 201610:39 SA(Xem: 3530)
Con nghe nói hộ niệm vãng sinh, nhất là cho người hấp hối sắp chết, nhưng con không hiểu phải hộ niệm như thế nào mới đúng cách?
03 Tháng Tám 201610:14 SA(Xem: 3486)
Rốt cuộc, tu Thiền hay tu Tịnh đều được. Với điều kiện là phù hợp với căn cơ của mình. Việc này tự mỗi người phải liệu lấy. Một vị thiện tri thức đúng nghĩa cũng có thể giúp hành giả tìm thấy pháp phù hợp với căn cơ của mình.
01 Tháng Sáu 201611:09 CH(Xem: 4131)
Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma trích từ quyển The Heart of the Buddha's Path Biên tập: Thupten Jinpa Chuyển ngữ: Tuệ Uyển