Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
08 Tháng Bảy 201811:06 CH(Xem: 5898)
Kính gởi Chư Tôn Đức và quí Phật tử những hình ảnh An Cư Kiết Hạ tại chùa Phật Ân 2018
30 Tháng Sáu 201811:43 CH(Xem: 4316)
Kính gởi Chư Tôn Đức và qúi đồng hương Phật Tử những hình ảnh của hội chợ hè An Lạc 2018
19 Tháng Mười 201711:15 CH(Xem: 5704)
Kính gởi chư tôn đức và quí phật tử những hình ảnh ngày cuối khóa tu học mùa Thu tại chùa Phật Ân Minnesota - 2017
15 Tháng Mười 201712:38 SA(Xem: 5685)
Kính gởi chư tôn đức và quí phật tử những hình ảnh khóa tu học mùa Thu lần 5 tại chùa Phật Ân Minnesota
17 Tháng Tám 20176:23 SA(Xem: 6139)
Kính gởi chư tôn đức và quí Phật tử những hình ảnh khóa an cư kiết hạ tại chùa Phật Ân Minnesota - 2017
08 Tháng Tám 20176:27 CH(Xem: 5202)
Kính gởi chư Tôn đức và Phật Tử những hình ảnh an cư ngày đầu tiên tại chùa Phật Ân -2017
12 Tháng Sáu 201711:48 SA(Xem: 5646)
Kính gởi Chư Tôn Đức cùng quí Phật Tử những hình ảnh của Hội Chọ Hè An Lac lần thứ 5 Ngày 10-06-2017 Tại Chùa Phật Ân Minnesota
15 Tháng Mười 201611:54 CH(Xem: 7041)
Kính gởi đến chư tôn và Phật tử Những Hình Ảnh cập Nhật Ngày Tu Học Thứ 2 của khóa Tu Mùa Thu tại chùa Phật Ân 2016
22 Tháng Tám 20168:21 CH(Xem: 7693)
Kính mời Chư tôn đức và quí đồng hương Phật tử xem những hình ảnh mới nhất của Đại lễ Vu Lan ngày 21 tháng 8 2016 tại chùa Phật Ân, MN.
15 Tháng Sáu 201611:10 CH(Xem: 5874)
Kính mời chư tôn đức cùng quí phật tử xem hình ảnh mới nhất của hội chợ hè An Lạc lần 4
24 Tháng Giêng 20177:22 CH(Xem: 3693)
Kính gởi chư tôn đức và quí Phật tử những hình ảnh văn nghệ tất niên 2017.
14 Tháng Mười 201610:14 SA(Xem: 3994)
Kính gởi đến Chư Tôn Đức và quí Phật Tử những hình ảnh của người tu hoc đầu tiên của khóa tu học Mùa Thu lần thứ 4- 2016
05 Tháng Bảy 201610:11 CH(Xem: 5260)
Kính gởi chư tôn đức và quí Phật tử những hình ảnh khóa An Cư Kiết Hạ tại chùa Phật Ân 2016
17 Tháng Sáu 20161:43 SA(Xem: 3975)
16 Tháng Sáu 201611:38 CH(Xem: 4135)
05 Tháng Tám 201410:12 CH(Xem: 3233)