Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
10 Tháng Bảy 201711:28 CH(Xem: 1455)
20 Tháng Bảy 201611:26 CH(Xem: 2122)
Trân trọng kính mời quí đồng hương và Phật Tử hoan hỷ dành chút thời gian quí báo về chùa Phật Ân Minnesota tham dự Đại lễ Vu Lan và Cầu siêu bạc độ chư hương linh cửu huyền thất tổ. pl 2560. Lúc 10h Chủ Nhật ngày 21 tháng 8, năm 2016 (nhằm ngày 19 tháng 7 năm Bính Thân.).
25 Tháng Sáu 201612:51 SA(Xem: 1235)
Chùa Phật Ân trân trọng kính mời quí Phật tử hoan hỷ, thu xếp thời giờ phát tâm đến chùa để Tùng hạ tu tập cùng chư tăng trong tuần lễ, từ thứ 2 ngày 27 tháng 6, đến chủ nhật ngày 3 tháng 7 2016.