Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
21 Tháng Sáu 20229:46 SA(Xem: 941)
Đại Lễ Phật Đản PL 2566 - DL 2022 Tại Chùa Phật Ân - Video 2
21 Tháng Sáu 20229:46 SA(Xem: 846)
Đại Lễ Phật Đản PL 2566 - DL 2022 Tại Chùa Phật Ân - Video 1
20 Tháng Chín 202111:34 CH(Xem: 2154)
https://www.youtube.com/watch?v=NtUrs0-u0Z4
20 Tháng Chín 20219:46 SA(Xem: 1377)
Đại Lễ Vu Lan 2021 tại Chùa Phật Ân
20 Tháng Chín 20219:46 SA(Xem: 1385)
Đại Trai Đàn Bạt Độ - Chuẩn Tế Âm Linh Cô Hồn 08/2021 tại Chùa Phật Ân
20 Tháng Chín 20219:46 SA(Xem: 1369)
Đại Trai Đàn Bạt Độ - Chuẩn Tế Âm Linh Cô Hồn 08/2021 tại Chùa Phật Ân
23 Tháng Mười 201610:04 SA(Xem: 3612)
Thích Hạnh Tuệ
23 Tháng Mười 201610:02 SA(Xem: 3811)
Thích Nguyên Siêu
23 Tháng Mười 20169:57 SA(Xem: 3809)
Thích Thông Triết
03 Tháng Chín 20164:44 CH(Xem: 3710)
Thích Đồng Thành
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 3500)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 3709)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 3740)
Thích Nhất Hạnh
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 3513)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 3611)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 3540)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 4006)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 3687)
Thích Thiện Thuận