28 Tháng Năm 20164:30 SA(Xem: 6408)
Với tôn chỉ của chùa: “Chùa Phật Ân là đạo tràng của Phật tử Việt Nam tại Minnesota phụng thờ Tam Bảo, học hỏi, tu tập, và phát huy Giáo Pháp Giải Thoát của Đức Phật. Chùa Phật Ân cũng là nơi sinh hoạt của cộng đồng Phật tử để gìn giữ và phát triển văn hóa truyền thống và ngôn ngữ Việt Nam.”, cùng với phương tiện trang nghiêm và rộng rãi, kính mời các Phật tử đến cùng chúng tôi kinh nghiệm Pháp Giải Thoát của Đức Phật.