01 Tháng Sáu 20169:54 CH(Xem: 5221)
Những danh từ Thiền Học căn bản rất hữu ích cho người nguyên cứu
20 Tháng Chín 201611:17 CH(Xem: 7351)
THERAVĀDA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY KHO TÀNG PHÁP HỌC BODHISĪLA BHIKKHU (Tỳ Khưu GIÁC GIỚI)
11 Tháng Tám 20166:59 SA(Xem: 4417)
Đây không phải là một bộ từ điển Phật học, mà chỉ là bộ sách trích lục những từ ngữ trong phần “Chú Thích” và “Phụ Chú” của bộ sách GIÁO KHOA PHẬT HỌC. Công việc được bắt đầu từ giữa năm 1998, đến cuối năm 2006 thì hoàn tất – đó là bộ sách GIÁO KHOA PHẬT HỌC, gồm 4 quyển.
09 Tháng Tám 20161:47 CH(Xem: 5514)
Multi-lingual Dictionary of Buddhism) Jan - 2002 by Minh Thông, MSc.
04 Tháng Tám 201611:25 CH(Xem: 4648)
Lược giải những pháp số căn bản
03 Tháng Tám 201610:51 CH(Xem: 5225)
Trích Lục Phật Học
03 Tháng Tám 20169:10 CH(Xem: 4059)
Danh mục Đại Tạng Phật giáo Tây Tạng
03 Tháng Tám 20161:12 CH(Xem: 3514)
Tự Điển Phật Học Đạo Uyển
03 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 3875)
Từ Điển Pháp Số Tam Tạng
03 Tháng Tám 201612:51 CH(Xem: 4098)
Từ Điển Bách Khoa Phật Giáo Việt Nam