Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm
18 Tháng Mười Một 20175:13 CH(Xem: 418)
Bài Pháp thoại Thầy Đồng Lực giảng vào sáng thứ Bảy, 11 tháng 11, năm 2017. Trong bài Pháp nầy Thầy nêu lên hành giả phải quan sát thân và tâm một cách minh sát trong mọi sinh hoạt (mọi lúc, mọi nơi) cuộc sống, tư duy, và phải kinh nghiệm (tu) để chuyển hóa thân tâm trên ba phương diện Vô Thường, Khổ, và Vô Ngã.
25 Tháng Chín 201711:35 CH(Xem: 521)
Bài Pháp thoại Thầy Đồng Lực giảng vào sáng thứ Bảy 16 tháng 9, năm 2017 về bốn loại thức ăn: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, và thức thực
16 Tháng Bảy 201710:15 SA(Xem: 422)
Bài Pháp thoại Thầy Đồng Lực giảng vào sáng thứ Bảy, 8 tháng Bảy, năm 2017 với đề tài làm sao để có được sự bình an trong cuộc sống (trong thời đại thông tin). Bất An - nguyên nhân, bản chất, và phép đối trị. Xin liên lạc với BanThienChuaPhatAn@gmail.com nếu quý vị không thể play hay download được bài Pháp.
23 Tháng Tư 201710:21 CH(Xem: 894)
Xin liên lạc với BanThienChuaPhatAn@gmail.com nếu quý vị không thể play hay download được bài Pháp.
11 Tháng Ba 201711:11 CH(Xem: 651)
Bài pháp thoại Thầy Đồng Lực giảng vào sáng thứ Bảy, 11 tháng Ba, năm 2017 về năm triền cái (chướng ngại) biểu hiện, đặc tính, tác hại, và cách đối trị. Năm chướng ngại các thiền sinh sẽ đối diện và phải vượt qua trong tiến trình tu tập: 1. Tham - Sensual desire - Kāmacchanda 2. Sân - Ill Will - Vyāpāda 3. Buồn ngủ - Sloth & Torpor - Thīna-middha 4. Phóng tâm - Restlessness and Worry - Uddhacca-kukkucca 5. Nghi ngờ - Doubt - Vicikicchā. Xin liên lạc với BanThienChuaPhatAn@gmail.com nếu quý vị không thể play hay download được bài Pháp.
11 Tháng Hai 201711:43 CH(Xem: 792)
Bài pháp thoại Thầy Đồng Lực giảng vào sáng thứ Bảy, 11 tháng 2, năm 2017 tại chùa Phật Ân. Xin liên lạc với BanThienChuaPhatAn@gmail.com nếu quý vị không thể play hay download được bài Pháp.
31 Tháng Bảy 201611:11 CH(Xem: 668)
Sư Tâm Pháp hướng dẫn thiền thư giãn ở Minnesota năm 2016