Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

ẨN TU NGẨU VỊNH

14 Tháng Sáu 201610:24 CH(Xem: 3220)
ẨN TU NGẨU VỊNH

ẨN TU NGẨU VỊNH
 
Tác giả: HT. THÍCH THIỀN TÂM

 
Ẩn tu nào phải cố xa đời ! 
Mượn cảnh u-nhàn học đạo thôi ! 
Những thẹn riêng mình nhiều nghiệp chướng 
Bốn ân còn nặng nghĩa đền bồi.

Ẩn tu cảm xót biển trần-ai ! 
Sóng gió trầm luân mãi lạc loài 
Thân khổ kiếp người muôn nỗi khổ ! 
Nghiệp đời vay trả, trả rồi vay !

Ẩn tu hôm sớm niệm Di Đà 
Lòng lặng mười muôn chẳng cách xa 
Canh vắng giường thiền khi mãn định 
Hoa sương cười nụ dưới trăng tà.

Ẩn tu uổng tiếc bạn đồng hành ! 
Nói lý cao huyền đắm lợi danh ! 
Già, bịnh, đoạ sa, không phản tỉnh 
Bóng câu mấy nỗi thoáng bên mành !

Ẩn tu cõi tịnh nhẹ buông hồn ! 
Tưởng quán trời Tây nhớ Bảo-thôn 
Ráng đỏ sắp đưa, vầng Nhật-lặn 
Phất phơ tà áo gió hoàng hôn. 
 

Ẩn tu bền chí giữ công phu 
Ba cõi không an lửa ngục tù ! 
Ngũ-dục, Hoàng-lương say gối mộng 
Kiếp người dường một thoáng phù du !

Ẩn tu riêng chạnh nỗi riêng mình 
Túc trái gây nên, mối bất-bình 
Tích phước tu-hành rồi tạo nghiệp 
Cánh bèo trôi giạt biển phù sinh.

Ẩn tu tưởng lại quả đời nay 
Bao lớp gian truân nỗi đoạ đày ! 
Ẩn nhẫn trả xong tròn nghiệp trước 
Dấu hồng chuyện cũ tuyết mờ bay !

Ẩn tu nhớ đến đức sanh thành 
Lắm lúc vì con chẳng tạo lành 
Con lớn Mẹ Cha oằn gánh nghiệp 
Bảo châu đền đáp cũng mong manh !

Ẩn tu nguyện trả nghĩa song đường 
Hồi hướng công phu mỗi khoá thường 
Lại khuyến nghiêm-từ tâm đạo phát 
Nương thuyền Phật huệ đến Tây-phương. 
 

Ẩn tu cửa đạo trải bao năm 
Kinh nghiệm nhiều phen vẫn lạc lầm 
Quen lắm lại càng thêm việc lắm 
Cung đàn Hạ-Lý, mấy tri âm ?

Ẩn tu ngùi ngậm bạn chung sơ 
Nối gót ra đi chẳng hẹn chờ 
Ngàn dặm cố nhân hồn lẫn vẫn 
Mười năm việc cũ nửa phai mờ !

Ẩn tu ưu cảm bởi nhơn tình 
Điên đảo luân thường lại sát sinh 
Khiến lắm tai trời thêm ách nước 
Vầng hồng xế bóng sắp tây khuynh.

Ẩn tu xét thấy chốn Tăng-Già 
Ganh-hại thị-phi lắm bất hoà ! 
Danh vị, chùa chiền tranh đệ tử 
Ưu Đàm, Lan Huệ héo mầm hoa.

Ẩn tu rõ biết chuyển cơ trời ! 
Nhân-quả lọc thanh đạo với đời ! 
Tai biến dập dồn trăm cảnh chết 
Núi xương sông máu, thảm đầy vơi ! 
 

Ẩn tu nghĩ muốn thoát dòng mê ! 
Vững lái phong ba lúc nặng nề 
Niệm Phật, niệm Tâm, tâm niệm Phật 
Mây tan thấy rõ lối đi về.

Ẩn tu Tín, Nguyện Niệm hồng danh 
Thời mạt chướng sâu đạo khó thành 
Chờ đến Liên-bang lên pháp-nhẫn 
Đem thuyền Bát Nhã độ quần sanh.

Ẩn tu Hoa Tạng mến môn huyền 
Muốn kết Dao-đài hội Thắng Liên 
Theo bước Đàm-Loan chơi bảo-các 
Bích Câu lạc dấu, Giáng-Kiều tiên.

Ẩn tu tế độ chẳng quên lòng ! 
Bi, Trí đôi đường phải suốt thông 
Y sĩ nhân tâm dù đã sẳn 
Còn rành nhân thuật mới thành công !

Ẩn tu chi quản nệ công-lao 
Mà chẳng tuyên dương tiếng Hải-trào 
Sông lớn khơi nguồn từ núi thẳm 
Xuống trần càng đục biết làm sao ? 
 

Ẩn tu Không có, Có mà Không ! 
Phương tiện, từ bi khó biết lòng ! 
Ngôn thuyết hãy còn Thân thuyết-pháp 
Sấm mưa ẩn hiện bóng Thần Long.

Ẩn tu mây trắng nhẹ phiêu diêu 
Uốn khúc sông-in giãi lụa chiều 
Thanh thoát gió chim reo nhạc Phật 
Lầu-Tần không lại lắng hơi tiêu.

Ẩn tu an tĩnh chốn cao nguyên 
Hoa cảnh lòng trăng đẹp dịu hiền 
Mây núi điệp trùng đêm tịch tịch 
Câu Kinh tiếng Phật lại triền miên !

Ẩn tu tịnh thấy cảnh am mây 
Thanh tuấn thiền sư dáng huệ gầy 
Kiếp trước Đạo Dung là tớ đó 
Mà nàng Thiên Thụy hỏi ai đây ?

Ẩn tu dũng-tướng nhớ thời xa 
Hoàng-tộc triều Lê điện Thái-Hoà 
Vì Trịnh – Tú – Loan duyên trái khiến 
Nửa chừng xuân gảy gánh tài hoa ! 
 

Ẩn tu được biết kiếp lâu xa 
Từng ở Thiên cung cõi Đại La ! 
Đại Phước Lão-tiên là bạn cũ 
Xuống tìm học Phật lạc mê hà.

Ẩn tu luân chuyển nghĩ bao đời ! 
Thân-thế bèo đưa, sóng nghiệp trôi ! 
Lỗi bởi tâm mình chưa chuyển vật ! 
Những riêng thương thẹn khó nên lời.

Ẩn tu nương tựa ánh từ quang 
Lần lữa trần tâm lắng nhẹ tan 
Năm tháng luyện thuần trâu hoá trắng 
Sáo thanh một khúc cỏ hoa nhàn.

Ẩn tu gió mát toả gương nga 
Tĩnh-thất cài then tụng Pháp-Hoa 
Bừng sáng thân tâm hoà ánh nguyệt 
Tầm Dương bổng dứt hận Tỳ Bà !

Ẩn tu niệm Phật cảnh sâu huyền ! 
Trong sáng linh hư hợp Tịnh, Thiền 
Không hữu đều tan, Trung đạo dứt 
Hoa vàng chợt nở Bảo trì liên ! 
 

Ẩn tu niệm dứt tướng vào ra 
Không thấy thân tâm Phật với ta 
Thanh thoát rõ rành vang Thánh-hiệu 
Trăm hoa đua sắc tiếng Oanh ca.

Ẩn tu niệm chẳng thánh cùng phàm 
Mắt huệ can chi dính mạt vàng ? 
Hữu tướng tức đồng Vô tướng niệm 
Chân Không huyễn sắc khắp bao hàm.

Ẩn tu tuy biết ý cao siêu 
Mà chẳng thích ưa lý luận nhiều 
Căn tánh người nay đà kém loạn 
Nói hay làm phỏng được bao nhiêu ?

Ẩn tu ngại lỗi luận đua tranh 
Nói cũng vì người thuyết khác hành 
Thái cực ai-phân nhơn-ngã đó 
Lạnh lùng huyễn lợi với hư danh !

Ẩn tu suối bạc ánh màu ngân 
Muốn gẫm gần xa chuyện túc nhân 
Người cảnh ai bày vui với khổ 
Hoa trăng cười cợt ý bâng khuâng. 
 

Ẩn tu thôi mặc dở hay đời 
Chỉ ước lâm chung dự biết thời 
Nương nguyện Phổ-Hiền sanh Cực-Lạc 
Rồi dong thuyền độ khắp nơi nơi.

Ẩn tu an phó bịnh suy già 
Nhơn thế xưa nay vẫn thế mà 
Giữ chắc hồng-danh thuyền tế độ 
Muôn trùng bao quản ngọn phong ba !

Ẩn tu suy gẫm sức hồng danh 
Phước huệ tăng-kỳ kết tụ thành 
Sáu chữ chí tâm tiêu vạn tội 
Một câu chín phẩm thoát siêu sanh.

Ẩn tu tuy chửa đến Tây Phương 
Cành ngọc chim linh ứng mộng thường 
Rõ biết tâm lành sanh cảnh tịnh 
Quả nhân cảm hiện lẽ chiêu chương.

Ẩn tu niệm Phật suốt thâu canh 
Cam lộ từ răng đượm ngọt thanh ! 
Khát nước đã nhờ công đức thuỷ 
Lam Kiều chi nhọc hỏi Vân Anh ? 
 

Ẩn tu chợt nhớ Hổ Khê xưa ! 
Suối bạc non xanh đệ nhứt thừa 
Một giống Bạch Liên truyền đất Việt 
Hương sen còn đậm hạt thu mưa !

Ẩn tu riêng mến đạo Đông Lâm 
Biển Phật thuyền Sen thật chẳng lầm 
Liên lậu trước chùa ghi nhựt khoá 
Đến nay còn dậy khúc Thanh âm.

Ẩn tu trần niệm chẳng còn dư 
Kinh điển dường quên, tám vạn tư 
Chẳng biết Lư Sơn mày mặt thật 
Chỉ nhân mình ở tại non Lư.

a) Ẩn tu nghĩ chuộng sắc thanh-duyên 
Thanh sắc đâu bằng cõi Bảo Liên 
Sắc rực ánh vàng thanh suối ngọc 
Tô Đà hương phạn lại tham thiền.

b) Ẩn tu nghĩ kẻ sắc thanh tranh 
Thanh sắc đâu bằng cõi Thái Thành 
Sắc đẹp ba hai thanh phạm tám 
Ăn xong thiền duyệt lại kinh hành. 
 

Ẩn tu khuyên khách mến giang hồ ! 
Nên học Liên phương niệm Phật đồ 
Về cõi Bảo Hoa đi dạo khắp 
Muôn trời tịnh diệu nét Xuân tô !

Ẩn tu lòng đạo sáng gương rằm 
Bạn Cúc quê vàng cảnh vắng tâm 
Cây biếc mây hồng che tĩnh xứ 
Khói sương vùi dập mấy mươi năm.

Ẩn tu Lan-Nhã ngắm tư bề 
Ríu rít mây chim tiếng gọi về 
Dâu biển người đời thương biến đổi 
Đâu hay muôn cảnh vốn Bồ đề.

Ẩn tu nhớ dạy Tịnh Liên Hoa 
Trí Giả nguyên là Phật Thích Ca 
Lại có Vĩnh Minh cùng Thiện Đạo 
Tương truyền thân hóa của Di Đà

Ẩn tu thấy nói Tổ bên Thiền 
Long Thọ, Mã Minh chứng đạo huyền 
Đều tín Liên tông khuyên NIỆM PHẬT 
Sao hàng hậu học tạo khinh duyên ? 
 

Ẩn tu thương nghĩ cánh Nam tông 
Tịnh độ cho là pháp viễn vông 
Bác phá Đại thừa phi Phật thuyết 
Yến Ly đâu biết dấu chim hồng ?

Ẩn tu ngẫm diệu đạo Liên trì 
Căn tiểu thừa nghi chẳng lạ gì ? 
Thượng đức năm ngàn Linh Thứu hội 
Thành quân bại Bắc rút lui đi. 
 

Ẩn tu chán kẻ nói loanh quanh 
Đem hiệu Di Đà phối ngũ-hành 
Bao-tử giả là ao Thất-bảo 
Phật lành niệm Phật để làm danh !

Ẩn tu than kẻ chấp ly kỳ 
Không sắc thật quyền chẳng biết chi 
Bảo Phật gỗ, đồng không độ lửa 
Còn thân Phật đất, nước tan đi.

Ẩn tu chẳng ngại hung yêu ma 
Vì để biệt phân chánh với tà 
Chỉ sợ cửa không hàng phá Kiến 
Dắt người lầm lạc khó nhìn ra.

Ẩn tu thời mạt nhớ Kinh ghi 
Học đạo muôn ngàn ít ngộ kỳ 
Duy niệm Hồng-danh cầu Tịnh-độ 
Hiện đời giải thoát rất ly-kỳ.

Ẩn tu xót kẻ học Như Lai 
Thiền, Tịnh, thị phi chấp trước dày 
Kiên cố đấu tranh đà hiện  
Đạo đời phân hóa cảnh thời nay.

Ẩn tu ý Tổ cảm thông tri 
Bi trí tuỳ cơ độ Mạt-thì 
Đâu phải chấp đua như thế tục 
Mà riêng khen Tịnh đạo huyền vi.

Ẩn tu thời mạt nhớ câu than 
Đức Tín Tỳ Kheo kém Thiện-nam 
Cư-sĩ lại thua hàng tín-nữ 
Thiên Như huyền ký để lời vàng.

Ẩn tu lòng đạo muốn tăng cao 
Phải quán tam đồ khổ lớn lao 
Phát ý Bồ đề siêng niệm Phật 
Bởi cơ nước lửa sắp dâng trào. 
 

Ẩn tu nhìn khắp cảnh ban mai 
Người vật ra đường chim nhảy bay 
Tất cả chỉ vì lo vóc huyễn 
Nhọc, già, bịnh, chết mấy ai hay?

Ẩn tu tục luỵ thấy muôn mầu 
Trong cảnh giàu sang dễ bạc đầu 
Việc đắc ý nên dừng nghĩ lại 
Kiếp trần tạm gởi được bao lâu.

Ẩn tu nhìn thế loạn đường tơ 
Các nước phân tranh rối cuộc cờ 
Đạo-pháp vang hồi chuông cảnh tỉnh 
Mộng thành sấm dậy chẳng tan mơ.

Ẩn tu niệm Phật gọi Liên-hương 
Khắp nguyện đồng lên Tuyển-Phật trường 
Hoàng Hạc lầu mây lòng chẳng tưởng 
Non Tiên ba cõi vẫn vô thường.

Ẩn tu thường thấy hạng ngu thành 
Niệm Phật thiện chung hoặc vãng sanh 
Khiến nghĩ làng tu huyền luận giỏi 
Bởi đâu khi tịch chẳng an lành? 
 

Ẩn tu hằng tự nhủ riêng lòng (mình) 
Đã biết đường Tây phải gắng công 
Bình nhựt là nhân như chẳng thật 
Lâm chung quả có nở Sen hồng.

Ẩn tu quyết chí gạt trần tình 
Mặc nỗi khen chê lẫn bất bình 
Sức yếu phải cam phần kém yếu 
Tình đời ví nhẹ đạo tâm sinh.

Ẩn tu tưởng đến cảnh Lê-viên 
Điệu múa Nghê thường đẹp áo Xiêm 
Kim cốc sanh ca dìu dặt trổi 
Mà nay suông lạnh ánh thu thiềm !

Ẩn tu Chiêm-tộc nhớ Mường-Lan 
Nữ chúa rừng xanh đẹp khác phàm ! 
Tướng sĩ trận voi uy-vũ thạnh 
Nhạc mờ Phan Thiết núi sương lam !

Ẩn tu liên tưởng dãy Giang Đông 
Xích Bích trống quân dậy lửa hồng ! 
Tuyệt-đại song kiều, anh kiệt mất 
Tài tình mấy đoạn phút hoàn Không. 
 

Ẩn tu Nguyễn Huệ nhớ Anh-hào 
Điệp-điệp quân thanh, chiến cuộc thâu 
Trúc kết sang sông mờ bóng cũ 
Mây ngàn cỏ nội đỉnh Tây sầu !

Ẩn tu tìm hỏi truyện Tây Thi 
Dư lại hồn mai ánh nguyệt trì ! 
Hận nỗi ba sinh đâu vắng tá? 
Thương tình một mối có ra chi?

Ẩn tu tích cổ duyệt xa gần 
Tan hợp bên trời áng bạch-vân ! 
Biển nổi dâu chìm duyên cảnh thế, 
Bao giờ cảnh Phật tựa lầu ngân.

Ẩn tu bốn mặt khói sương đầy 
Hỏi gạn ai người niệm Phật đây? 
Cười mỉm Duy Ma không phúc đáp 
Song hồ nửa khép cánh am mây !

Ẩn tu trì niệm cảnh hồn nhiên 
Trong lặng âm-thanh vẫn dịu hiền 
Đoan-đích tìm chi tin-tức thật? 
Tiếng chuông đêm vắng đến ngư thuyền. 
 

Ẩn tu niệm Phật nhẹ lâng không 
Hồn bướm Trang Chu tỉnh giấc nồng ! 
Ý vị âm thầm trăng tỏa sáng 
Hình dung lóng lánh tuyết ngần trong.

Ẩn tu đã có luỹ non mây 
Cao thấp đồi xa ủng hộ bày 
Trước mắt rõ ràng chân cảnh lộ 
Màu thu lai láng nét thu gầy.

Ẩn tu mưa phới khắp ngàn tiêu 
Bát ngát lâm tuyền cảnh tịch liêu ! 
Tiếng gió canh thâu hoà tiếng Phật 
Bên thềm hoa rụng ít hay nhiều.

Ẩn tu ca nhạc có chim rừng ! 
Bay hót vần quanh tợ đón mừng 
Đủ sắc phi-cầm, tranh vẽ đẹp 
Điểm-tô cảnh Phật, một màu Xuân.

Ẩn tu hoa cỏ dáng thờ ơ 
Thời mạt nhơn tâm đã khác xưa 
Lòng thú hình người, đầy lớp lớp 
Cảnh đời gió gió, lại mưa mưa ! 
 

Ẩn tu kham nhẫn cõi Ta Bà 
Nỗi khổ muôn ngàn, khó kể ra 
Cực Lạc niềm vui vui bất diệt 
Khổ vui đều bởi tự nhân mà !

Ẩn tu đàn suối cạnh triền non 
Tươi tỉnh hoa ngàn tợ phấn son 
Sáng lạ vừa tan vầng ráng đỏ. 
Đẹp xinh lại hiện bóng trăng tròn !

Ẩn tu ai bảo chẳng Di Đà 
Thiện Đạo quang-minh niệm niệm ra 
Khang Tổ mỗi câu sanh hoá PHẬT 
Cười hàng ngu chấp cố dèm pha.

Ẩn tu ai bảo niệm hồng danh 
Không có Tây-phương chẳng vãng sanh 
Liên hữu xưa nay nhiều hiện ứng 
Thánh-Hiền-Lục đã chép ghi rành.

Ẩn tu chân thật chớ bề ngoài 
Tu dáng tu hình lạc-lối sai 
Tu tánh tu tâm lên giải thoát 
Khuyên làng tu Phật chớ khoe tài. 
 

Ẩn tu hiếu thuận niệm Di Đà 
Siêu độ cửu huyền đến mẹ cha 
Hiếu đây mới là chăn thật hiếu 
Đời tươi như gấm, đạo như hoa.

Ẩn tu xót cảnh đạo đời suy 
Lý học Đông Tây đã dự tri 
Thiên giáo chỉ rành cơ tận thế 
Tiên ghi tận diệt đến thời kỳ.

Ẩn tu lý đạo nói sao cùng ! 
Nhân-quả nghiêm minh xử lạnh lùng ! 
Tài, sắc, giàu, sang âu cảnh tạm 
Sáng tươi chiều héo đoá Phù Dung.

Ẩn tu thế chiến biết kỳ ba 
Nước lửa sơn lâm khắp hải hà 
Mấy cuộc lọc thanh đầy huyết-lệ 
Bay hồn thảm khổ, lướt khôn qua

Ẩn tu bom đạn, rõ điềm hung 
Tan-tác thành đô quả đất rung 
Đổi cảnh, đổi người, thời tiết đổi 
Núi nhô, núi sụp, chuyện khôn cùng. 
 

Ẩn tu mạt-kiếp thấy lời ghi 
Trước mất Lăng Nghiêm pháp diệu kỳ 
Lần lượt các kinh đều diệt hết 
Duy còn Phật hiệu độ cơ-nguy.

Ẩn tu khuyên khắp sớm hồi đầu 
Lìa khỏi dòng mê, sóng nước sâu 
Phước huệ đủ trong câu niệm PHẬT 
Tám muôn tư pháp cũng gồm thâu.

Ẩn tu chầm chậm bóng dương đi 
Ngoài cửa hoa nhàn liễu rũ mi 
Đại-mộng hỏi ai người sớm tỉnh? 
Ngày xuân chưa dễ hẹn tiên-tri !

Ẩn tu khẩn nguyện khắp nơi-nơi 
Niệm PHẬT xứng cơ lại hợp thời 
Biển mộng hỏi ai, thuyền lạc bến 
Sông mê này chút ánh sen rơi !

Ẩn tu nghĩ tiếc bậc tài cao ! 
Biển luỵ trần ai đắm kiệt hào ! 
Giọt lệ Tần-Đình thương đất nước 
Bên song kiếm ẩn thán công hầu ! 
 

Ẩn tu nhìn lắm kẻ chơi vơi 
Gào khóc quên tu cũng huyễn thôi ! 
Niệm PHẬT để cho tròn tánh PHẬT 
Kiếp người chẳng uổng được thân người.

Ẩn tu tâm PHẬT hội Tào Khê 
Kiếp ngoại trời xuân sáng bốn bề 
Hoa nở sắc hương thành Chủng trí 
Gió thông kim cổ đạo Bồ-Bề.

Ẩn tu giải đạo phải dùng lời 
Biển lớp ngôn âm cảnh lẫn người 
Tự xét đã riêng không sở đắc 
Nói nhiều thêm lỗi vọng mà thôi.

Ẩn tu phương tiện mượn thi ngâm 
Thức ngộ mình người khởi đạo tâm 
Đâu nghỉ hoa đào ra động bích 
Mà mong Lưu Nguyễn ghé vào thăm?

Ẩn tu sông chết việc ưu tiên 
Kinh cảm luân hồi trải khắp miền ! 
Sa đoạ ba đường như đại địa 
Móng tay cát bụi cõi nhơn thiên ! 
 
 

Ẩn tu tổng-yếu Tịnh môn mầu 
Bí quyết đừng xa nghĩ ngợi cầu 
Thanh tịnh chí thành trong mấy điểm 
LỰC,HÀNH, NGUYỆN THIẾT với TIN sâu.

Ẩn tu niệm niệm bút sanh hoa 
Thi-tứ nguồn tâm một mạch ra 
Danh-tự vị nguyên là Phật-nhãn 
Non Tây rực rỡ dệt hồng hà.

Ẩn tu trắc trắc, lại bình bình 
Niệm đạt vô-tình lẫn hữu tình 
Lầu tuyết rã tan ngàn thế giới 
Chân trời pháp nhãn lộ bình-minh.

Ẩn tu niệm vỡ chụp pha-lê 
Muôn ổn ngàn yên lặng khắp bề ! 
Riêng một bóng Tăng ngồi tĩnh-tọa 
Lâm-viên vừa bặt tiếng sơn khê.

Ẩn tu sừng-sửng cội cây khô 
Một ngón Thiên Long, dứt ý-đồ 
Phật tử đến thăm như hỏi đạo 
A Di Đà Phật lại NAM MÔ.

Ẩn tu nhơn cảnh chợt đều quên 
Sáng-rỡ vầng-nga rọi trước thềm 
Mùi đạo Lan-thanh riêng tự biết 
Kêu mưa đã vắng giọng cưu đêm.

Ẩn tu suối lặng bóng chim qua 
Chim nước đều như tự tại hoà 
Di Lặc trao cho xem túi vải 
Dưới trên đều rỗng, giọng kha kha !!!

Ẩn tu bên viện tiếng chuông dồn! 
Sấm nổ Oai âm tỉnh mộng hồn 
Chồn nhảy vào hang Sư tử chúa 
Sư-Vương lại dạo dã hồ thôn.

Ẩn tu trì niệm tháng năm qua 
Đạp lối Sen thanh trở lại NHÀ 
Tin-tức ngày nay vừa thấy được 
Tiếng chuông Sơn tự bóng trăng tà !

Nam mô Phương Liên Tịnh Xứ 
Mật - Tịnh đạo tràng 
Hoà Thượng Tôn  
Thích Thượng Thiền Hạ Tâm  
Chi giác linh thuỳ từ chứng giám. 
 

Vi tính: THÍCH ĐỨC TUẤN