Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Hình Ảnh xây cất chánh điện chùa 2011

17 Tháng Sáu 20168:44 SA(Xem: 4685)
Hình Ảnh xây cất chánh điện chùa 2011
25541200825_650f411ce1_o25541193065_28b905327b_o25541025335_3d1b3cf27d_o25541019895_6c18729ba3_o25541018415_1d32bf1d03_o25541015865_54dc806f31_o25515065246_2c43cae263_o25515061636_b90fd23269_o25515057936_a8684dcaa3_o25515056376_0912773d36_o25515054726_9f9d8f7e3d_o25514888996_0c9e7afd95_o25448460361_c06f0c6f66_o25448456371_e161bc293f_o25448448131_5bb455c4ee_o25448283681_dc1fee4d56_o25448282611_d4f5a7cd09_o25448280991_bb247d9af8_o25448278421_64ef492d94_o25448274911_b5b339bae7_o25448274041_e6651b44ec_o25422649862_3e6db224a4_o25422639892_85c4b5413f_o25422484292_dc822f0fd1_o25422483052_6496140875_o25422482352_f82c920765_o25422474312_47005d8816_o25245581690_798eccaeb4_o25245577350_cae5db827d_o25245566230_dcd00f6d5f_o25245564150_2f432c6f0e_o25245410420_3fb574ce71_o25245409550_0460af1213_o25173662249_2a631c0869_o25173493589_f47dcf06f4_o24914484283_b372693a3f_o24914315903_8fb96432b6_o24914308853_d9a82b8d3f_o24914305753_24d5aa5b19_o24910667564_6100969e94_o24910659564_e5a9701a89_o24910657724_0804cbeb3c_o24910655994_1f4b05edca_o24910649474_3d43f0d3a0_o24910502184_2db4b9d207_o24910501394_ecd76d9f12_o24910494624_cdebee3f53_o24910491604_5096865817_o24910484754_be00915071_o