Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

LUẬT HỌC ĐẠI CƯƠNG

15 Tháng Bảy 20162:15 CH(Xem: 2580)
LUẬT HỌC ĐẠI CƯƠNG

LUẬT HỌC ĐẠI CƯƠNG 
Soạn giả: HT. Thích Thanh Kiểm 

MỤC LỤC

KHÁI QUÁT VỀ LUẬT HỌC 
I- Tự luận 
II- Giới luật 
III- Phân loại Phật điển 
IV- Tiểu thừa Luật bộ 
V- Đại thừa Luật bộ 
VI- Luật tạng kinh điển Pàli 
GIÁO NGHĨA CỦA TIỂU THỪA LUẬT BỘ VÀ ĐẠI THỪA LUẬT BỘ 
I- Giáo nghĩa của Tiểu thừa Luật bộ 
II- Giáo nghĩa của Đại thừa Luật bộ 
GIÁO ĐOÀN PHẬT GIÁO 
I- Ý nghĩa Giáo đoàn 
II- Thành phần của Giáo đoàn 
III- Sinh hoạt của Giáo đoàn 
IV- Quy định của Giáo đoàn 
V- Sự biến thiên của Giáo đoàn 
VI- Sứ mệnh của Giáo đoàn 
LUẬT TÔN 
I- Tên tôn 
II- Giáo nghĩa 
III- Truyền thừa 
IV- Nội dung Tứ phần luật 
V- Nội dung giới bản 
VI- Nội dung yết ma 
VII- Các pháp yết ma 
VIII- Phân loại về giới pháp 
IX- Bốn khoa của giới