Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Nội Dung

21 Tháng Bảy 201611:01 SA(Xem: 2238)
Nội Dung

NỘI DUNG

01 
Lời Nói Đầu của Nhà Biên Tập 
TU HÀNH TÂM THỨC VÀ NUÔI DƯỠNG LÒNG TỪ 
Nhập đề 
Điểm Một 
NHỮNG SƠ BỘ, CHÚNG LÀ MỘT NỀN TẢNG CHO SỰ THỰC HÀNH PHÁP 
1. Trước hết hãy tu hành những sơ bộ 
Điểm Hai 
SỰ THỰC HÀNH CHÍNH YẾU LÀ TU HÀNH BỒ ĐỀ TÂM 
(BỒ ĐỀ TÂM TỐI HẬU VÀ TƯƠNG ĐỐI) 
Những châm ngôn Bồ đề tâm tối hậu 
2. Hãy nhìn tất cả các pháp như mộng 
3. Hãy khảo sát bản tánh của tánh Giác vô sanh 
4. Hãy tự giải thoát khỏi cả sự đối trị 
5. Hãy an trụ trong bản tánh của alaya, cái tinh túy 
6. Sau thiền định, hãy là một đứa con của huyễn 
Những châm ngôn của Bồ đề tâm tương đối 
7. Gởi cho và nhận lấy cần được thực hành lần lượt.  
Hai cái ấy cần cỡi trên hơi thở 
8. Ba đối tượng, ba độc, và ba hạt giống của công đức 
9. Trong mọi hoạt động, hãy tu hành theo những châm ngôn 
10. Hãy bắt đầu chuỗi cho và nhận với chính bạn 
02 
Điểm Ba 
SỰ CHUYỂN HÓA NHỮNG HOÀN CẢNH XẤU THÀNH CON ĐƯỜNG CỦA GIÁC NGỘ - ĐIỂM BA VÀ NHẪN NHỤC BA LA MẬT 
11. Khi thế gian tràn đầy sự xấu,Hãy chuyển hóa mọi việc bất hạnh thành con đường giác ngộ 
12. Hãy hướng mọi trách móc, đổ lỗi vào chính mình 
13. Hãy biết ơn mọi người 
14. Thấy vọng tưởng tức là bốn than Là sự bảo vệ vô thượng của tánh Không 
15. Bốn thực hành là cái tốt nhất của những phương pháp 
16. Bất cứ điều gì bạn gặp không ngờ, hãy nối kết nó với thiền định 
03 
Điểm Bốn 
CHỈ RA SỰ SỬ DỤNG VIỆC THỰC HÀNH TRONG 
TOÀN THỂ CUỘC SỐNG CỦA MÌNH 
ĐIỂM BỐN VÀ TINH TẤN BA LA MẬT 
17. Hãy thực hành năm sức mạnh, 
Những giáo huấn tâm yếu cô đọng 
18. Giáo huấn đại thừa cho sự vọt ra của thức vào lúc chết 
Là năm sức mạnh : làm thế nào bạn tự hướng dẫn chính mình là điều quan trọng 
Điểm Năm 
SỰ ĐÁNH GIÁ VIỆC TU TÂM 
ĐIỂM NĂM VÀ THIỀN ĐỊNH BA LA MẬT 
19. Tất cả pháp đồng ý ở một điểm 
20. Trong hai người chứng, hãy lấy người chính yếu 
21. Hãy luôn luôn giữ gìn chỉ một tâm thức hoan hỷ 
22. Nếu bạn có thể thực hành ngay cả khi phóng tâm,  
bạn đã tu hành nhuần nhuyễn 
Điểm Sáu 
NHỮNG KỶ LUẬT TU TÂM 
ĐIỂM SÁU VÀ BÁT NHÃ BA LA MẬT 
23. Hãy luôn luôn hành động theo ba nguyên lý căn bản 
24. Hãy thay đổi thái độ của bạn, nhưng vẫn ở tự nhiên 
25. Chớ nói về những khuyết tật 
26. Chớ cân đo những người khác 
27. Trước tiên hãy làm việc với những nhiễm ô lớn nhất 
28. Hãy từ bỏ mọi hy vọng về quả 
29. Hãy từ bỏ thức ăn thuốc độc 
30. Chớ quá có thể đoán trước 
31. Chớ nói xấu những người khác 
32. Chớ chờ đợi để phục kích 
33. Chớ đem sự việc đến một điểm gây phiền muộn 
34. Chớ chuyển vật nặng của con bò đực qua con bò cái 
35. Chớ cố gắng làm người nhanh nhất 
36. Chớ hành động với một nút vặn xoắn 
37. Chớ làm cho chư thiên biến thành ma quỷ 
38. Chớ tìm kiếm sự đau khổ của những người khác như là  
phần hữu cơ của hạnh phúc riêng của bạn 
04 
Điểm Bảy 
NHỮNG KHUYÊN NHỦ VỀ TU TÂM 
ĐIỂM BẢY VÀ SAU THIỀN ĐỊNH 
39. Mọi hoạt động cần được làm với chỉ một ý định 
40. Hãy sửa chữa mọi lỗi lầm với một ý định 
41. Hai hoạt động : một cái lúc bắt đầu,  
một cái lúc chấm dứt 
42. Dù xấu hay tốt xảy ra, hãy nhẫn nhục 
43. Hãy tuân thủ hai cái này, thậm chí với  
cái giá cuộc đời của bạn 
44. Hãy tu hành ba sự khó khăn 
45. Hãy dựa vào ba nguyên nhân chánh yếu 
46. Hãy chú ý cho ba cái không bao giờ hư khuyết 
47. Hãy giữ cho ba cái không tách lìa 
48. Hãy tu hành không có thiên chấp trong mọi lãnh vực. 
Cốt yếu là luôn luôn làm việc ấy một cách sâu rộng và toàn tâm 
49. Hãy luôn luôn thiền định về bất cứ cái gì gây ra khó chịu 
50. Chớ dao động vì những ngoại cảnh 
51. Thời gian này, hãy thực hành những điểm chính 
52. Chớ hiểu sai 
53. Chớ chao đảo 
54. Hãy tu hành toàn tâm 
55. Hãy tự giải thoát chính mình bằng cách khảo sát và phân tích 
56. Chớ đầm mình trong sự tự thương hại 
57. Chớ có ghen tỵ 
58. Chớ có phù phiếm, ngớ ngẩn 
59. Chớ chờ đợi sự tán thưởng 
BÀI KỆ KẾT THÚC 
Phụ Lục : Bốn Mươi Sáu Cách Thức Thất Bại của Một Bồ Tát 
Chú Thích 
Thuật Ngữ 
Về Tác Giả