Lời Cuối Trang Sách Của Trijang Rinpoche

30 Tháng Tám 20164:13 CH(Xem: 2192)
Lời Cuối Trang Sách Của Trijang Rinpoche

LỜI CUỐI TRANG SÁCH 
CỦA TRIJANG RINPOCHE 

Ôi bậc nhất trong giáo lý đức Như Lai! 
Hỡi đấng Kim cương trì 
Với làn kiếm từ bi, ngài đã phá hũy hiện hữu 
Tâm ngài quảng đại bao la. 
Ngài tuyên dương nền giáo lý 
Tốt nhất trong các thiện sự của Phật. 
Ngài thức tỉnh quần sanh khỏi giấc ngủ vô minh. 
Như vừng trăng có những dấu ân tối hậu 
Của chân không và bi mẫn, 
Làm dâng nước triều hồ trong, 
Ánh sáng của ngài làm cho hoa sen tâm con bừng nở; 

Ôi hỡi chúa tể của tát cả bộ tộc chư Phật, hãy trở lại 
Và một lần nữa hãy là viên châu báu trên đỉnh đầu con. 
Hỡi đấng che chở con, chân ngôn của ngài. 
Thật quý báu qua ba trăm ngàn thời kiếp, 
Làm lắng dịu dục vọng của thế gian 
Hay niềm bình an vị kỷ 
Những kẻ may mắn xem lời Ngài 
Vô cùng quý báu; 
Những lời nghuệch ngoạc của con 
Xin ghi lại những chỉ giáo của ngài. 

Ôi hỡi vị nhập thể của toàn tri 
Làm im bặt những kẻ phỉ báng, 
Nơi ngài hội tụ tất cả 
Những tầng bực của giáo ký đức Tsongkapa. 
Bằng ánh quang minh vô tỉ 
Của ngài về giáo lý và thân chứng 
Ngài dẫn dắt chúng con qua cỗ xe Tối thượng 
Bằng một cách thật hợp với tri thức chúng con. 

Tất cả kinh điển của đấng Mâu Ni thật tuyệt hảo, 
Như châu ngọc đốiv với chúng con những hữu tình; 
Lời chỉ giáo tối thượng này là để thực chứng. 
Hãy nhìn mọi tướng đều là bậc thầy; 
Nhận thức này dùng làm pháp tu 
Sẽ làm hoan hỉ chư Phật; 
Làm thất bại bốn loài ma 
Và gióng lên hồi trống chiến thắng 
Con đã đưa ra những tư tưởng sâu xa của đấng Mâu Ni không lầm lỗi. 
Mong sao giáo pháp này lan rộng 
Và dễ dàng hoàn tất hai mục đích. 
Mong sao sẽ có nhiều người thực hành 
Đạo lộ rất khó gặp này; 
Mong sao họ hợp thành một biển lớn, 
Hành vi họ không bị ô nhiễm, 
Tâm trí họ thuần thục đi vào 
Tinh túy của Con đường: 
Ấy là thấy được tự tính bản lai. 

Còn con đường nào khác cho hữu tình 
Sáng sủa rõ ràng hơn là ý nghĩa duyên sinh, 
Tính vô ngã của sinh và diệt? 
Viên ngọc như ý 
Cũng không sánh được với tái sinh thân người này. 
Đừng ngụp lặn trong cuộc đời tầm thường; 
Hãy lấy sự chứng đắc hạnh phúc tối hậu 
Làm cứu cánh vĩnh viễn của ngươi. 
Như thế thì ai không tiến trên đạo lộ thượng thừa? 
Những người mong muốn giải thoát 
Sẽ không chịu xem một con đường có lý do là nhất. 
Mà sẽ y cứ vào tinh túy sâu xa 
Của một nền giáo lý toàn vẹn- 
Để tất cả niềm hy vọng của họ được thỏa lòng. 

Nguyện nhờ nỗ lực của tôi, kho công đức 
Sẽ tràn ngập như Hằng hà. Mong nó trở thành 
Một chuỗi ngọc trai lóng lánh ánh trăng 
Dài vô tận để viền quanh hoàn vũ! 

Duyên khởi pháp- 
Một mầu nhiệm vô biên, thần thông quảng đại, 
Giáo lý vô cấu của đức Như Lai, 
Như một viên bảo châu trên đỉnh đầu của trời người 
Một vừng trăng với những tia mát dịu. 
Xin vầng trăng này hãy lên cao, tỏa ánh sáng 
Trên những đóa lài diễm phúc. 
Xin vầng trằng này tẩy trừ những đau đớn 
Của ba cõi luân hồi. 
Xin cho ánh sáng vầng trăng này lan tỏa 
Trên mặt nước lăn tăn 
Của biển giáo lý bất tận, 
Làm hiển lộ tất cả kho tàng Pháp bảo. 
Mong sao truyền thống Gelug cao quý sẽ bền lâu! 
Hỡi hồ sen với những đóa hoa vàng viên mãn. 
Taenzin Gyatso như chúa tể núi Tu di 
Vươn lên trên tất cả những ngọn núi ở đời 
Và những đỉnh bình an vị kỷ. 
Toàn trí, từ bi và năng lực của tất cả chư Phật 
Làm nên những cực vi của ngọn núi ngài. 
Mong sao ngài ở với chúng con trăm ngàn kiếp! 
Mong sao những thiện sự của ngài sáng chói 
Như những hoa tai của chúa tề mặt trời, trăng. 
Hỡi Lhasa quang minh, đô thị của hạnh phúc vĩnh cửu, 
Một cõi Phật ở giữa miền đất nước chúng con: 
Mong sao bầu trời Lhasa sẽ là một bảo cái 
Với những vầng mây chở đầy công đức 
Làm thỏa mãn chúng sinh với pháp vũ cam lồ 

Hỡi bậc tôn sư từ bi tối thượng, 
Mong sao chúng con nương tựa ngài một cách thích đáng 
Mong sao ngài luôn an trdụ trong giọt tủy báu 
Trên đỉnh đầu chúng con. 
Mong sao chúng con sẽ được mang đi qua đạo lộ thượng thừa 
Trên đôi cánh chim thần Kim sí điểu! 
Mong sao con hoàn tất những phận sự ba la mật 
Cho tất cả hữu tình đầy cả hư không; 
Mong sao con đạt đến Mười lực 
Dưới cội bồ đề, và sớm thành chánh giác 
Như kim cương quang vinh

Pabogka Dorje Chang bậc dthầy của mọi hệ phái, là một hiện thân vô song, tinh túy của toàn trí, từ bi, năng lực và thiện sự của chư Phật Bồ tát trong ba đời. Do từ bi thúc đẩy, với những hành vi thiện xảo bất khả tư nghì, ngài đã chuyển hóa những kẻ chậm lụt như tôi thành những chúng sinh đủ may phước đẻ tu tập Tối thượng thừa. Đây là lòng tử tế vô tỉ của bậc thầy chúng ta, mà dainh hiệu tôi xin nêu lên: Jetsun Jampa Taenzin Trinlae Gyatso Paelzangpo. Ngià bố thí khóa giảng theo yêu cầu của Yangdzong Tsering, một phu nhân có đức tin vô song đã lập lời thỉnh cầu để hồi hướng công đức cho hai nhà quý tộc quá cố, Jigme Namgyael và Pungtsog. Khóa giảng được bố thí vào năm con chim sắt (1921) trong sân tranh luận của Am ẩn cư Chuzang tại Nyangtraen. Ngài phối hợp ba giáo lý về các giai đoạn của đạo lộ đến toàn giác; bản văn ngắn gọn Con Đường Nhanh, và hai hệ phía triển khai từ tác phẩm Lời Đức Văn Thù - một ở tỉnh trung ương và một ở miền nam. Khóa giảng cũng bao gồm một chương về cách tu tâm gồm bảy điểm. Với lòng tư bi vô thượng ngài đã bố thí một thời giảng dạy sâu sắc theo kiểu nói chuyện thân mật.

Mặc dù tôi chỉ là kẻ sơ cơ bất tài, tôi đã có may mắn tham dự khóa giảng sâu rộng này và thưởng thức vị cam lồ trong đó. Dagyab Dongkong Ripoche từ miền Ra thượng đã ghi chú mỗi ngày, và Pabongka Dorje Chang đã duyệt lại cho đến đoạn số 4 ở phần nghi thức chuẩn bị “Cầu khẩn ruộng phước.” Ngài Pabongka Rinpoche, mà thiện sự lợi lạc hữu tình rộng lớn như hư không đã để lại tác phẩm trong tình trạng dở dang, và tôi lãnh trách nhiệm hoàn tất nó. Tôi rất sung sướng làm công việc này của bậc thầy mà đối với tôi như một người cha.

Tỉnh thoảng tôi nhận những gợi ý từ nhiều Lamas và Lamas tái sinh đã lắng nghe những chỉ giáo truyền khẩu của ngài, cũng như từ những vị geshes tinh thông có thực chứng ở khắp xứ Tây Tạng. Bởi thế tôi dã thêm nhiều chi tiết vào bản thảo các bài giảng của ngài về Lam-rim vào nhiều thời gian khác nhau. Tôi tham khảo một cách toàn triệt để đea tác phẩm này lên một tiêu chuẩn cao, v.v… Tuy nhiên, vì bị gián đoạn nhiều lần, và không có đủ thì giờ, nên công việc này, mà tôi xem là một lễ dâng hiến, đã phải mất một thời gian khá dài để hoàn tất.

Thư ký của Pabongka Rinpoche, Gelong Lzang Dorje, ghi nhớ những giáo lý truyền khẩu truyền không thua gì Anada. Ông đã duyệt tác phẩm này khi nhàn rỗi, và gợi ý nên để những tiêu đề chỗ nào, v.v… Ông đã giúp chúng tôi trong một thời gian dài và hi sinh thời giờ một cách không vị kỷ. Tôi cũng duyệt lại mỗi khi có giờ rảnh, chữa lại những chỗ không đúng với lời thầy; và thêm một vài chỉ giáo khẩu truyền mà tôi có thể bảo đảm, vân vân.

Tôi đã khổ công trong việc biên tập sách này với hi vọng làm một người trung gian cho bậc tôn sư từ mẫn của tôi và mong nó sẽ lợi lạc cho tát cả. Thầy tôi đã săn sóc tôi từ lúc tôi lên sáu tuổi, và dù hèn mọn tôi cũng đã được nâng lên nhờ năng lực gia trì tối thượng của thầy, với lòng bi mẫn, tôi không đúng pháp, lười biếng, và điều tôi dạy bảo người khác thường mâu thuẩn với điều tôi làm. Tôi, Lozang Yeshe Taenzin Gyatso, còn tên gọi là Ganden Trijang Tulku, thầy giáo đạo của Đức Dalai Lama, đã hoàn tất sách này vào thứ Bảy, ngày thứ mười lăm tháng mười năm Con Chim Lửa (năm Dậu, Hành Hỏa - 1957), sao Rohinì. Đây thật là một ngày rất công đức vì đã hoàn tất được công trình.

Nguyện cầu cho nền giáo lý quý báu về những giai đoạn của con đường Giác ngộ này sẽ ở lại lâu dài với chúng ta! Mong sao giáo lý này sẽ lan rộng và truyền bá khắp mười phương mãi mãi!

Om svasti!

Omye dharma hetu Prabhavà hetun teshàn tathàgato hyavadat, teshànchayo nirodha evam vàdì mahà shramanahye svàhà!

Khởi dịch ngày mồng hai tháng ba năm Giáp Tuất tại am Tuệ Không, lúc bảy giờ sáng.

Dịch xong phần này (còn 30 trang phụ lục) vòa ngày 21 tháng năm năm Giáp Tuất lúc 3 giờ 30 chiều.

Tổng cộng 79 ngày (trong đó có đi Huế hai lần 13 ngày)