Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Hình Ảnh Rằm Tháng Tháng Giêng , Lễ Khánh Tuế Hòa Thượng, Lễ Qui y

12 Tháng Hai 20179:38 CH(Xem: 5511)
Hình Ảnh Rằm Tháng Tháng Giêng , Lễ Khánh Tuế Hòa Thượng, Lễ Qui y
DSC09996DSC09985DSC09959DSC09956DSC09952DSC09950DSC09948DSC09945DSC09943DSC09940DSC09929DSC09908DSC09890DSC09854DSC09622DSC00208DSC00202DSC00191DSC00189DSC00188DSC00185DSC00180DSC00177DSC00174DSC00172DSC00171DSC00170DSC00169DSC00164DSC00160DSC00158DSC00154DSC00150DSC00144DSC00140DSC00137DSC00131DSC00127DSC00125DSC00124DSC00120DSC00117DSC00116DSC00114DSC00111DSC00107DSC00106DSC00097DSC00092DSC00091DSC00088DSC00086DSC00085DSC00083DSC00082DSC00080DSC00078DSC00075DSC00058DSC00056DSC00045DSC00043DSC00038DSC00035DSC00033DSC00029DSC00025DSC00024DSC00022DSC00019DSC00017DSC00015