Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 60)
Kính gởi chư tăng và quý đạo hữu một số hình ảnh của đêm giao thừa và những ngày Tết 2019
(Xem: 247)
Kính gởi chư tăng và quý đạo hữu một vài hình ảnh của Lê Tất Niên và Văn Nghệ cuối năm tại chùa Phật Ân ngày 3 tháng 2, 2019
(Xem: 211)
Thông Bạch Xuân Kỷ Hợi của Hội Đồng Giáo Phẩm và Thư Chúc Tết của HT THÍCH NGUYÊN SIÊU - lãnh đạo tinh thần CHÙA PHẬT ÂN

An Cư Kiết Hạ 2018 Tại Chùa Phật Ân- Mn

08 Tháng Sáu 20189:12 CH(Xem: 926)
An Cư Kiết Hạ 2018 Tại Chùa Phật Ân- Mn
Thư mời An Cư 2018-page-001
Thoi Khoa Bieu An Cu 2018-page-001
Phiếu Ghi Danh An Cư-page-001