Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Hình ảnh của Lê Tất Niên và Văn Nghệ cuối năm tại chùa Phật Ân ngày 3 tháng 2, 2019

17 Tháng Hai 20199:40 CH(Xem: 4703)
Hình ảnh của Lê Tất Niên và Văn Nghệ cuối năm tại chùa Phật Ân ngày 3 tháng 2, 2019
DSC02484DSC02485DSC02487DSC02488DSC02493DSC02499DSC02508DSC02511DSC02514DSC02517DSC02522DSC02526DSC02532DSC02536DSC02537DSC02546DSC02549DSC02551DSC02554DSC02559DSC02561DSC02568DSC02571DSC02572DSC02577DSC02583DSC02587DSC02589DSC02590DSC02599DSC02609DSC02617DSC02631DSC02646DSC02652DSC02657DSC02665DSC02668