Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 691)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quí Phật tử, Thay mặt ban tổ chức An Cư, kính mời quý Phật tử gần xa về chùa tu học và hộ trì cho khóa an cư được thành công mỹ mãn. Xin quí Phật tử ghi danh tại bàn thư ký để ban tổ chức tiện bề sắp xếp chỗ ngủ nghỉ chu toàn. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Hình ảnh của Lê Tất Niên và Văn Nghệ cuối năm tại chùa Phật Ân ngày 3 tháng 2, 2019

17 Tháng Hai 20199:40 CH(Xem: 984)
Hình ảnh của Lê Tất Niên và Văn Nghệ cuối năm tại chùa Phật Ân ngày 3 tháng 2, 2019
DSC02484DSC02485DSC02487DSC02488DSC02493DSC02499DSC02508DSC02511DSC02514DSC02517DSC02522DSC02526DSC02532DSC02536DSC02537DSC02546DSC02549DSC02551DSC02554DSC02559DSC02561DSC02568DSC02571DSC02572DSC02577DSC02583DSC02587DSC02589DSC02590DSC02599DSC02609DSC02617DSC02631DSC02646DSC02652DSC02657DSC02665DSC02668