Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 691)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quí Phật tử, Thay mặt ban tổ chức An Cư, kính mời quý Phật tử gần xa về chùa tu học và hộ trì cho khóa an cư được thành công mỹ mãn. Xin quí Phật tử ghi danh tại bàn thư ký để ban tổ chức tiện bề sắp xếp chỗ ngủ nghỉ chu toàn. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính gởi chư tăng và quý đạo hữu một số hình ảnh của đêm giao thừa và những ngày Tết 2019

20 Tháng Hai 20198:31 CH(Xem: 599)
Kính gởi chư tăng và quý đạo hữu một số hình ảnh của đêm giao thừa và những ngày Tết 2019
DSC02671DSC02672DSC02678DSC02702DSC02704DSC02710DSC02713DSC02719DSC02724DSC02732DSC02736DSC02739DSC02744DSC02750DSC02752DSC02757DSC02764DSC02765DSC02769DSC02776DSC02780DSC02783DSC02785DSC02789DSC02795DSC02797DSC02808DSC02821DSC02822DSC02827DSC02834DSC02836DSC02839DSC02841DSC02846DSC02862DSC02870DSC02872DSC02875DSC02877DSC02881DSC02883DSC02887DSC02892DSC02895DSC02897DSC02898DSC02900DSC02902DSC02912DSC02916DSC02917DSC02918DSC02920DSC02721