Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Một số hình ảnh Lễ Đàn Tràng Dược Sư và Văn Nghệ Lớp Việt Ngữ ngày 10 tháng 2 , 2019

23 Tháng Hai 20196:54 CH(Xem: 4740)
Một số hình ảnh Lễ Đàn Tràng Dược Sư và Văn Nghệ Lớp Việt Ngữ ngày 10 tháng 2 , 2019
DSC02922DSC02924DSC02931DSC02933DSC02935DSC02936DSC02937DSC02938DSC02941DSC02942DSC02944DSC02947DSC02949DSC02950DSC02951DSC02954DSC02957DSC02959DSC02960DSC02961DSC02977DSC02979DSC02984DSC02994DSC03004DSC03014DSC03019DSC03022DSC03023DSC03029DSC03035DSC03038DSC03041DSC03042DSC03046DSC03055DSC03056DSC03061DSC03076DSC03094DSC03102DSC03107DSC03113DSC03118