Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 691)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quí Phật tử, Thay mặt ban tổ chức An Cư, kính mời quý Phật tử gần xa về chùa tu học và hộ trì cho khóa an cư được thành công mỹ mãn. Xin quí Phật tử ghi danh tại bàn thư ký để ban tổ chức tiện bề sắp xếp chỗ ngủ nghỉ chu toàn. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Một số hình ảnh Lễ Đàn Tràng Dược Sư và Văn Nghệ Lớp Việt Ngữ ngày 10 tháng 2 , 2019

23 Tháng Hai 20196:54 CH(Xem: 735)
Một số hình ảnh Lễ Đàn Tràng Dược Sư và Văn Nghệ Lớp Việt Ngữ ngày 10 tháng 2 , 2019
DSC02922DSC02924DSC02931DSC02933DSC02935DSC02936DSC02937DSC02938DSC02941DSC02942DSC02944DSC02947DSC02949DSC02950DSC02951DSC02954DSC02957DSC02959DSC02960DSC02961DSC02977DSC02979DSC02984DSC02994DSC03004DSC03014DSC03019DSC03022DSC03023DSC03029DSC03035DSC03038DSC03041DSC03042DSC03046DSC03055DSC03056DSC03061DSC03076DSC03094DSC03102DSC03107DSC03113DSC03118