Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

THÔNG BÁO VỀ PHẬT ĐẢN CHUNG CỦA CỘNG ĐỒNG TẠI MINNESOTA

24 Tháng Tư 20191:31 CH(Xem: 4098)
THÔNG BÁO VỀ PHẬT ĐẢN CHUNG CỦA CỘNG ĐỒNG TẠI MINNESOTA

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính gởi quý Đồng hương Phật tử,
Chùa Phật Ân không tham dự ngày Lễ Phật Đản chung Minnesota. Kính thông báo để quý Phật tử biết.
Ban Điều Hành chùa Phật Ân.