Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 227)
Thứ Bảy, ngày 8 tháng 6, 2019 Từ 11 giờ sáng - 10 giờ tối. Trân trọng kính mời quý Đồng hương đến tham dự và ủng hộ. BTC hội chợ hè xin chân thành cảm tạ đến quý mạnh thường quân, quý hội đoàn, các thương gia và quý Phật tử đã bảo trợ và giúp đỡ cho Hội Chợ hè An Lạc.
(Xem: 309)
Hình ảnh Đại Hội Thường Niên lần thứ 44 tại Chùa Phật Ân ngày 14 tháng 4, 2019

THÔNG BÁO VỀ PHẬT ĐẢN CHUNG CỦA CỘNG ĐỒNG TẠI MINNESOTA

24 Tháng Tư 20191:31 CH(Xem: 188)
THÔNG BÁO VỀ PHẬT ĐẢN CHUNG CỦA CỘNG ĐỒNG TẠI MINNESOTA

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính gởi quý Đồng hương Phật tử,
Chùa Phật Ân không tham dự ngày Lễ Phật Đản chung Minnesota. Kính thông báo để quý Phật tử biết.
Ban Điều Hành chùa Phật Ân.