Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Kính gởi quý chư tăng và quý đạo hữu một số hình ảnh Hội Chợ Hè An Lạc VII tại chùa Phật Ân ngày 8 tháng 6, 2019

17 Tháng Sáu 20194:57 CH(Xem: 5842)
Kính gởi quý chư tăng và quý đạo hữu một số hình ảnh Hội Chợ Hè An Lạc VII tại chùa Phật Ân ngày 8 tháng 6, 2019
DSC03637DSC03642DSC03647DSC03653DSC03654DSC03656DSC03672DSC03675DSC03679DSC03682DSC03688DSC03691DSC03693DSC03696DSC03702DSC03703DSC03705
DSC03710DSC03714DSC03720DSC03722DSC03724DSC03725DSC03727DSC03735DSC03736DSC03740DSC03741DSC03743DSC03751DSC03755DSC03757DSC03758
DSC03769DSC03770DSC03772DSC03774DSC03789DSC03790DSC03792DSC03793DSC03795DSC03797DSC03799DSC03806DSC03814DSC03816DSC03818DSC03820DSC03822
DSC03823DSC03827DSC03828DSC03836DSC03838DSC03839DSC03840DSC03843DSC03845DSC03846DSC03847DSC03848DSC03849DSC03850DSC03853DSC03854DSC03869DSC03875DSC03894DSC03899DSC03906DSC03907DSC03908DSC03909DSC03921DSC03928DSC03931DSC03932DSC03935DSC03936DSC03941DSC03945DSC03947
DSC03955DSC03963DSC03964DSC03965DSC03970DSC03975DSC03976DSC03982DSC03986DSC03987DSC03996DSC03997DSC04000DSC04001DSC04005DSC04012DSC04014DSC04019DSC04025DSC04031DSC04032DSC04035DSC04047DSC04051DSC04055DSC04057DSC04061DSC04070DSC04071DSC04074DSC_0005DSC_0006DSC_0007DSC_0009DSC_0011DSC_0012DSC_0014DSC_0016DSC_0017DSC_0018DSC_0027DSC_0029DSC_0030DSC_0031DSC_0033DSC_0034DSC_0036DSC_0037DSC_0038DSC_0039DSC_0040DSC_0042DSC_0043DSC_0045DSC_0046DSC_0047DSC_0049DSC_0050DSC_0053DSC_0055DSC_0056DSC_0060DSC_0061DSC_0062DSC_0063DSC_0064DSC_0066DSC_0068DSC_0069DSC_0071DSC_0072DSC_0073DSC_0075DSC_0076DSC_0077DSC_0078DSC_0080DSC_0081DSC_0083DSC_0084DSC_0086DSC_0087DSC_0088DSC_0089DSC_0090DSC_0091DSC_0092DSC_0093DSC_0096DSC_0099DSC_0102DSC_0104DSC_0105DSC_0107DSC_0108DSC_0109DSC_0110DSC_0111DSC_0113DSC_0115DSC_0116DSC_0118DSC_0119DSC_0120DSC_0121DSC_0124DSC_0125DSC_0128DSC_0129