Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 691)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quí Phật tử, Thay mặt ban tổ chức An Cư, kính mời quý Phật tử gần xa về chùa tu học và hộ trì cho khóa an cư được thành công mỹ mãn. Xin quí Phật tử ghi danh tại bàn thư ký để ban tổ chức tiện bề sắp xếp chỗ ngủ nghỉ chu toàn. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Hình ảnh An Cư Kiết Hạ tại Chùa Phật Ân 2019

31 Tháng Tám 20198:44 CH(Xem: 140)
Hình ảnh An Cư Kiết Hạ tại Chùa Phật Ân 2019
DSC04079DSC04086DSC04093DSC04094DSC04099DSC04100DSC04103DSC04104DSC04111DSC04112DSC04114DSC04116DSC04117DSC04126DSC04129DSC04130DSC04140DSC04145DSC04146DSC04147DSC04149DSC04151DSC04153DSC04158DSC04159DSC04160DSC04164DSC04174DSC04176DSC04177DSC04178DSC04186DSC04187DSC04189DSC04191DSC04193DSC04195DSC04196DSC04198DSC04200DSC04201DSC04208DSC04211DSC04212DSC04220DSC04221DSC04231DSC04235DSC04236DSC04237DSC04238DSC04239DSC04247DSC04248DSC04250DSC04253DSC04256DSC04258DSC04260DSC04266DSC04267DSC04268DSC04270DSC04272DSC04274DSC04287DSC04290DSC04299DSC04302DSC04303DSC04305DSC04307DSC04310DSC04313DSC04323DSC04325DSC04327DSC04330DSC04340DSC04341DSC04343DSC04348DSC04357DSC04363DSC04365DSC04366DSC04368DSC04371DSC04372DSC04375DSC04397DSC04401DSC04402DSC04403DSC04405DSC04414DSC04417DSC04435DSC04450DSC04451DSC04452DSC04453DSC04457DSC04458DSC04460DSC04464DSC04469DSC04470DSC04475DSC04479DSC04483DSC04490DSC04491DSC04107DSC04494DSC04498DSC04501DSC04505DSC04507DSC04513DSC04514DSC04516DSC04520DSC04522DSC04524DSC04526DSC04529DSC04530DSC04533DSC04534DSC04536DSC04541DSC04544DSC04545DSC04548DSC04550DSC04553DSC04554DSC04560DSC04562DSC04563DSC04568DSC04572DSC04575DSC04576DSC04578DSC04582DSC04583DSC04583DSC04588DSC04588DSC04589DSC04589DSC04590DSC04590DSC04591DSC04591DSC04592DSC04592