Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Thông Báo về việc Sinh Hoạt tại chùa Phật Ân

02 Tháng Giêng 202111:30 SA(Xem: 3910)
Thông Báo về việc Sinh Hoạt tại chùa Phật Ân

Chùa sẽ mở cửa để quí Phật tử đến chùa Lễ Phật, cúng thất, cầu siêu hay đám tang nhưng hạn chế số người tham dự, đứng cách xa khi lễ Phật và đeo mask khi vào chùa. 
Chùa Phật Ân tạm ngừng sinh hoạt các khóa Tu Bát Quan Trai, Tu Niệm Phật, các khóa tu Thiền Tập kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2020 cho đến khi bệnh dịch được thuyên giảm.
Lớp Việt Ngữ Chùa Phật Ân sẽ tạm ngừng sinh hoạt cho đến khi có thông báo mới.

Kính thông tri đến quí vị.
Kính chúc tất cả thân tâm thường lạc và an vui!