Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Chuẩn bị cho ngày Đại Lễ Vu Lan

19 Tháng Tám 20229:33 CH(Xem: 1286)
Chuẩn bị cho ngày Đại Lễ Vu Lan
Chùa Phật Ân chuẩn bị cho ngày Đại Lễ Vu Lan (Chủ Nhật ngày 21/08/2022)
Hình ảnh cập nhật tại: https://www.facebook.com/phatan.mn