Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ

20 Tháng Tư 20249:43 CH(Xem: 306)
Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ
Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ do Hòa Thượng Thích Như Điển, trưởng đoàn thuyết pháp tại Chùa Phật Ân thứ bảy, ngày 20/04/2024 lúc 7 giờ tối.

IMG_20240420_190431IMG_20240420_190439IMG_20240420_190444IMG_20240420_190458IMG_20240420_190522IMG_20240420_190645IMG_20240420_190653IMG_20240420_190656IMG_20240420_190727IMG_20240420_190807IMG_20240420_191019IMG_20240420_191106IMG_20240420_191145IMG_20240420_191207IMG_20240420_191227IMG_20240420_191254IMG_20240420_191315IMG_20240420_191402IMG_20240420_191615IMG_20240420_191723IMG_20240420_191855IMG_20240420_192235IMG_20240420_193741IMG_20240420_193746IMG_20240420_193840IMG_20240420_210239