Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Một Ngày Niệm Phật - ngày 4/5/2024

30 Tháng Tư 20249:01 SA(Xem: 182)
Một Ngày Niệm Phật - ngày 4/5/2024
Kính mời quý Phật tử về Chùa Phật Ân tham dự MỘT NGÀY NIỆM PHẬT - thứ Bảy, ngày 4/5/2024, lúc 8 giờ 30 sáng.
ADIDA-301-1