Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Hình ảnh An Cư Kiết Hạ tại Chùa Phật Ân 2019

31 Tháng Tám 20198:44 CH(Xem: 3886)
Hình ảnh An Cư Kiết Hạ tại Chùa Phật Ân 2019
DSC04079DSC04086DSC04093DSC04094DSC04099DSC04100DSC04103DSC04104DSC04111DSC04112DSC04114DSC04116DSC04117DSC04126DSC04129DSC04130DSC04140DSC04145DSC04146DSC04147DSC04149DSC04151DSC04153DSC04158DSC04159DSC04160DSC04164DSC04174DSC04176DSC04177DSC04178DSC04186DSC04187DSC04189DSC04191DSC04193DSC04195DSC04196DSC04198DSC04200DSC04201DSC04208DSC04211DSC04212DSC04220DSC04221DSC04231DSC04235DSC04236DSC04237DSC04238DSC04239DSC04247DSC04248DSC04250DSC04253DSC04256DSC04258DSC04260DSC04266DSC04267DSC04268DSC04270DSC04272DSC04274DSC04287DSC04290DSC04299DSC04302DSC04303DSC04305DSC04307DSC04310DSC04313DSC04323DSC04325DSC04327DSC04330DSC04340DSC04341DSC04343DSC04348DSC04357DSC04363DSC04365DSC04366DSC04368DSC04371DSC04372DSC04375DSC04397DSC04401DSC04402DSC04403DSC04405DSC04414DSC04417DSC04435DSC04450DSC04451DSC04452DSC04453DSC04457DSC04458DSC04460DSC04464DSC04469DSC04470DSC04475DSC04479DSC04483DSC04490DSC04491DSC04107DSC04494DSC04498DSC04501DSC04505DSC04507DSC04513DSC04514DSC04516DSC04520DSC04522DSC04524DSC04526DSC04529DSC04530DSC04533DSC04534DSC04536DSC04541DSC04544DSC04545DSC04548DSC04550DSC04553DSC04554DSC04560DSC04562DSC04563DSC04568DSC04572DSC04575DSC04576DSC04578DSC04582DSC04583DSC04583DSC04588DSC04588DSC04589DSC04589DSC04590DSC04590DSC04591DSC04591DSC04592DSC04592