Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
30 Tháng Bảy 201610:28 CH(Xem: 1395)
Meditating is watching and waiting patiently with awareness and understanding. Meditation is NOT trying to experience something you have read or heard about.
15 Tháng Bảy 201612:05 SA(Xem: 2208)
Chúng ta phải làm gì khi thực tập thiền Minh Sát? Bởi vì Vipassana có nghĩa là thấy - thấy ba đặc tính hay thấy bản chất của mọi vật - chúng ta phải nhìn, chúng ta phải quan sát ...
13 Tháng Bảy 20162:56 CH(Xem: 1697)
Chúng tôi hân hạnh giới thiệu ở đây văn bản diễn giải tác phẩm “Những Trạng Thái của Thiền” (Stages of Meditation) phần trung cao, của đại sư Kamalashila cùng với lời bình giảng của Đức Dalai Lama.
12 Tháng Bảy 201612:57 SA(Xem: 946)
Gốc rễ của sự đau khổ là những gì mà chúng ta gọi là avijja-không hiểu biết, hoặc ngu dốt đối với sự thật của vạn pháp. Căn bản vô minh chính là không hiểu đúng sự thực.
12 Tháng Bảy 201612:37 SA(Xem: 979)
Trong Kinh tạng Pàli, có một số văn đoạn nêu rõ kinh nghiệm hành thiền của Đức Phật, rất quan trọng và bổ ích cho việc hành thiền của người Phật tử.
12 Tháng Bảy 201612:30 SA(Xem: 1362)
ĐÁNH GIÁ ĐÚNG SỰ ÂN CẦN
12 Tháng Bảy 201612:23 SA(Xem: 972)
Đơn giản hoá cuộc sống
21 Tháng Sáu 20169:23 CH(Xem: 1588)
Tôi hành thiền Vipassanà không theo cách rập khuôn một bài bản cố định, có điều kiện của các thiền sư, thiền viện hay thiền phái nổi tiếng nào, dù biết rằng những phương pháp vận dụng quy mô ấy đều đem lại lợi lạc nhất định
15 Tháng Sáu 201610:40 CH(Xem: 1663)
Nhiều người chưa biết rõ những khác biệt giữa Thiền và Yoga, đôi lúc họ nói, tôi đang Thiền, người khác cho biết tôi đang tập Yoga....
15 Tháng Sáu 201610:25 CH(Xem: 2233)
Vạch cỏ dày rậm để truy tìm - Nước rộng núi thẳm đường lại xa
09 Tháng Sáu 20166:49 SA(Xem: 1608)
Chúng tôi muốn trình bày vài điều để giới thiệu cách thực hành thiền. Như đa số mọi người, từ người phương Tây đến người Á châu, đều rất hâm mộ thiền định,
07 Tháng Sáu 201611:16 CH(Xem: 989)
Biểu Đồ Các Tông Phái Phật Giáo Từ Ấn Độ Đến Việt Nam
27 Tháng Năm 20168:28 CH(Xem: 1348)
Tất cả chúng ta đều đi tìm an bình và hòa hợp, vì đó là những gì thiếu vắng trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta ai cũng muốn được hạnh phúc và coi đó là quyền của mình.
27 Tháng Năm 20163:34 CH(Xem: 2248)
Trong Tâm lý học Phật giáo, có sáu Thức nhận biết: Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỉ thức, Thiệt thức, Thân thức và Ý thức. Mỗi Thức được phát sinh do sự giao tiếp đầy đủ của Căn với đối tượng là Cảnh.
18 Tháng Năm 20165:34 CH(Xem: 1273)
Nền tảng của sáu căn, Chân Như Phật tánh, nằm ngay nơi sáu căn, sáu căn là sự biểu lộ của nó, là diệu dụng của nó.
18 Tháng Năm 20165:31 CH(Xem: 1342)
Vô môn quan là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của văn học Thiền. Nó được biên soạn bởi Vô Môn Huệ Khai (1183-1260) vào đầu thế kỷ thứ 13, cuối đời Tống của Trung Quốc
18 Tháng Năm 20165:27 CH(Xem: 1342)
Nói về Bốn Trí, là một chủ đề lớn của Duy thức tông, chúng ta còn thấy có Mật tông (Ngũ Trí Như Lai), và ở đây là Thiền tông, và rải rác ở vài tông phái khác.
18 Tháng Năm 20165:19 CH(Xem: 1073)
Bài này viết về ba bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng: bài kệ Kiến Tánh, bài kệ Vô Tướng trong Phẩm thứ ba của Kinh Pháp Bảo Đàn, và bài kệ thị tịch (kệ làm trước giờ lâm chung gọi là kệ thị tịch).
18 Tháng Năm 20161:02 CH(Xem: 1221)
Phương pháp thực tiễn do đức Phật đưa ra để tận diệt tham sân si là Bát Chánh Đạo gồm ba phần: Giới, Định, Tuệ.
24 Tháng Tư 201611:29 CH(Xem: 2299)
Chúng ta đừng để tâm chạy theo những mối ưu tư của nó giống như những người bình thường chưa biết quán sát hơi thở là gì. Một khi ta đã có chỗ an trú để giữ con khỉ tâm thức thì nó ngày càng bớt ngang ngạnh và từ từ bớt rong rủi chạy tìm.