Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
01 Tháng Tám 20165:14 CH(Xem: 1312)
Những điều tôi nói nẫy giờ chỉ đơn thuần là những lời nói thôi. Ai đến gặp tôi, tôi sẽ có chuyện để nói với họ. Nhưng tốt nhất là chẳng nên nói nhiều về những điều này. Việc thực hành quan trọng hơn. Hãy bắt tay vào việc thực hành. Đừng chần chờ gì nữa. Tôi chẳng khác nào một người bạn tốt mời bạn đi đến một nơi nào đó. Đừng do dự nữa, hãy lên đường. Bạn sẽ không bao giờ ân hận đâu.
31 Tháng Bảy 201610:27 CH(Xem: 1296)
Tưởng đâu đời chỉ màu hồng Ai ngờ rằng cõi hồng trần đảo điên.
30 Tháng Bảy 201610:47 CH(Xem: 1464)
Thiền Minh Sát là thiền tỉnh thức hay chánh niệm. Thiền Minh Sát dạy chúng ta sống và đối diện với hiện tại. Thiền sinh phải ý thức tất cả mọi chuyện đến và đang xảy ra trong hiện tại. Đối với thiền sinh, chỉ có hiện tại là quan trọng.
30 Tháng Bảy 201610:28 CH(Xem: 1033)
Meditating is watching and waiting patiently with awareness and understanding. Meditation is NOT trying to experience something you have read or heard about.
30 Tháng Bảy 201610:04 CH(Xem: 2182)
Không ai có thể thực sự khiến bạn hạnh phúc, và cũng không ai có thể làm cho bạn đau khổ - trừ phi chính bạn tham dự vào việc đó
15 Tháng Bảy 201612:05 SA(Xem: 1704)
Chúng ta phải làm gì khi thực tập thiền Minh Sát? Bởi vì Vipassana có nghĩa là thấy - thấy ba đặc tính hay thấy bản chất của mọi vật - chúng ta phải nhìn, chúng ta phải quan sát ...
13 Tháng Bảy 20162:56 CH(Xem: 1253)
Chúng tôi hân hạnh giới thiệu ở đây văn bản diễn giải tác phẩm “Những Trạng Thái của Thiền” (Stages of Meditation) phần trung cao, của đại sư Kamalashila cùng với lời bình giảng của Đức Dalai Lama.
12 Tháng Bảy 201612:57 SA(Xem: 741)
Gốc rễ của sự đau khổ là những gì mà chúng ta gọi là avijja-không hiểu biết, hoặc ngu dốt đối với sự thật của vạn pháp. Căn bản vô minh chính là không hiểu đúng sự thực.
12 Tháng Bảy 201612:37 SA(Xem: 723)
Trong Kinh tạng Pàli, có một số văn đoạn nêu rõ kinh nghiệm hành thiền của Đức Phật, rất quan trọng và bổ ích cho việc hành thiền của người Phật tử.
12 Tháng Bảy 201612:30 SA(Xem: 976)
ĐÁNH GIÁ ĐÚNG SỰ ÂN CẦN
12 Tháng Bảy 201612:23 SA(Xem: 726)
Đơn giản hoá cuộc sống
21 Tháng Sáu 20169:23 CH(Xem: 1232)
Tôi hành thiền Vipassanà không theo cách rập khuôn một bài bản cố định, có điều kiện của các thiền sư, thiền viện hay thiền phái nổi tiếng nào, dù biết rằng những phương pháp vận dụng quy mô ấy đều đem lại lợi lạc nhất định
15 Tháng Sáu 201610:40 CH(Xem: 1277)
Nhiều người chưa biết rõ những khác biệt giữa Thiền và Yoga, đôi lúc họ nói, tôi đang Thiền, người khác cho biết tôi đang tập Yoga....
15 Tháng Sáu 201610:25 CH(Xem: 1745)
Vạch cỏ dày rậm để truy tìm - Nước rộng núi thẳm đường lại xa
09 Tháng Sáu 20166:49 SA(Xem: 1269)
Chúng tôi muốn trình bày vài điều để giới thiệu cách thực hành thiền. Như đa số mọi người, từ người phương Tây đến người Á châu, đều rất hâm mộ thiền định,
07 Tháng Sáu 201611:16 CH(Xem: 751)
Biểu Đồ Các Tông Phái Phật Giáo Từ Ấn Độ Đến Việt Nam
27 Tháng Năm 20168:28 CH(Xem: 1080)
Tất cả chúng ta đều đi tìm an bình và hòa hợp, vì đó là những gì thiếu vắng trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta ai cũng muốn được hạnh phúc và coi đó là quyền của mình.
27 Tháng Năm 20163:34 CH(Xem: 1699)
Trong Tâm lý học Phật giáo, có sáu Thức nhận biết: Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỉ thức, Thiệt thức, Thân thức và Ý thức. Mỗi Thức được phát sinh do sự giao tiếp đầy đủ của Căn với đối tượng là Cảnh.
18 Tháng Năm 20165:34 CH(Xem: 973)
Nền tảng của sáu căn, Chân Như Phật tánh, nằm ngay nơi sáu căn, sáu căn là sự biểu lộ của nó, là diệu dụng của nó.
18 Tháng Năm 20165:31 CH(Xem: 1040)
Vô môn quan là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của văn học Thiền. Nó được biên soạn bởi Vô Môn Huệ Khai (1183-1260) vào đầu thế kỷ thứ 13, cuối đời Tống của Trung Quốc