Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 78)
Để cảm niệm ân đức cao dày của Đấng Từ Phụ, đạo tràng Chùa Phật Ân – Minnesota trân trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản lúc: 10h sáng Chủ Nhật, ngày 03 tháng 6, năm 2018 (nhằm ngày 20, tháng Tư, năm Mậu Tuất).
(Xem: 147)
Thứ Bảy, ngày 9 tháng 6 năm 2018, từ 11:00 AM - 10:00 PM
(Xem: 90)
PHẬT ÂN TEMPLE BODHI YOUTH OF MINNESOTA YOUTH SUMMER CAMP ACTIVITIES

ĐƠN GIẢN VÀ THUẦN KHIẾT

11 Tháng Mười Một 20177:02 CH(Xem: 526)
ĐƠN GIẢN VÀ THUẦN KHIẾT
Đơn Giản Và Thuần Khiết
Upasika Kee Nanayon (K.Khao-suan-luang)
ĐƠN GIẢN VÀ THUẦN KHIẾT
Tổng Hợp Các Bài Giảng của Nữ Thiền Sư Thái Lan 
Tỳ Kheo Thanissaro
Chuyển ngữ sang tiếng Anh và viết lời giới thiệu
dongianvathuankhiet-bia_0
Diệu Liên Lý Thu Linh
Giác Nghiêm Nguyễn Tấn Nam
Diệu Ngộ Mỹ Thanh
Chuyển Ngữ sang tiếng Việt
5/2010 Wisdom Publications ISBN o-86171-492-X
@2005 Khao Suan Luang Dhamma Community